Gå til innholdet
Det er for tiden ingen ledige stillinger. 
Bilde 025
CRUX Vindfanget oppfølgingssenter i Os er en del av stiftelsen CRUX. Vi tilbyr oppfølging til mennesker som har bakgrunn i rusavhengighet og vil leve uten rusmidler. I tillegg jobber vi med mennesker som av andre grunner er satt ut av det ordinære arbeidslivet. CRUX Vindfanget er en base for sosialt samvær, praktisk arbeid, aktiviteter og turer som vektlegger rusfritt miljø.

CRUX Vindfanget driver også arbeidstrening for personer som har AFT-plass og gir tilbud om arbeidstrening innen tømrerarbeid og annet praktisk arbeid. Deltakerne jobber med å øke forutsetningene for fremtidig arbeid gjennom å trene på forpliktelse i arbeidslivet, sosiale ferdigheter og øke sine praktiske ferdigheter ved å gjennomføre praktiske arbeidsoppgaver.
Oppdatert