Gå til innholdet
Vi har ledige jobber som miljøarbeider og hvilende nattevakt. 
tbr_8046
CRUX Verksgata behandlingssenter tilbyr tverrfaglig spesialiserte behandlingstjenester (TSB). Virksomheten driver på oppdrag fra Helse Vest RHF innen rusmiddelbehandling i regionen, og vi er bemannet med sosionomer, sykepleiere, lege, psykologer, samt personell med annen relevant utdannelse og erfaring. Klinikken ligger sentralt i Stavanger sentrum.

Ønsker du en jobb som gir mening?

MILJØARBEIDER (ca. 80% fast stilling)

Turnus med vakter hver tredje helg. Ikke arbeid på natt.
Tiltredelse etter nærmere avtale.

 Ønskede kvalifikasjoner
• Erfaring innen miljøterapi, må kunne delta i variert fysisk aktivitet
• Personlige egenskaper knyttet til teamarbeid, fleksibilitet og trygghet
• Engasjement for vår pasientgruppe
• Søkere må ha sertifikat kl B, klinikken disponerer bil

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid. Lønn for turnusarbeider følger tariff til spesialisthelsetjenesten, og vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger.

HVILENDE NATTEVAKT (59,15 % fast stilling)

• Til  nattevaktstillingen er det spesielt viktig å rekruttere selvstendige og trygge medarbeidere.
• Erfaringer fra arbeid med mennesker med rusmiddelavhengighet er en fordel. 
• Tiltredelse 1.juni.

Ønskede kvalifikasjoner
• Engasjement for vår pasientgruppe
• Personlige egenskaper som evne til teamarbeid, fleksibilitet og trygghet

Lønn følger tariff til spesialisthelsetjenesten, og vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?
Kontakt klinikksjef Tordis Stokke, tlf. 416 46 982 på hverdager før kl. 15. Vi ønsker ikke henvendelser fra bemanningsbyrå.

For begge stillingene
Søknad med CV sendes til klinikksjef t.stokke@stiftelsencrux.no innen 21.03.2019.

Kort om CRUX
I CRUX jobber vi for å gjøre verden til et litt bedre sted. CRUX er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren. Vi er medvandrere og står opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Det finnes alltid muligheter.

 

Oppdatert