Gå til innholdet
Vi har erfarne og engasjerte medarbeidere som samarbeider med pasienten om å kartlegge rusproblematikk, livssituasjon, ressurser, sosiale problemer, somatisk og psykisk helsetilstand. Dette gir retning for videre behandling.
tbr_9238
Behandlingen skal tilpasses den enkelte pasient.                                                         (Ill.foto)
Målsetting
Vi jobber for at pasientene skal få bedre psykisk og fysisk helse. De som kommer til behandling ønsker varige endringer i forhold til rusmiddelbruk og livssituasjon for øvrig.

For å kunne arbeide med disse målsettingene er det nødvendig med behandling og oppfølging på mange ulike arenaer samtidig. Tjenestene kan strekke seg fra intensiv behandling til økonomisk rådgivning og hjelp med jobbsøknader, alt innenfor de samme behandlingsrammene og gjerne som parallelle prosesser.

Vi er helt avhengige av å ha tett kontakt med mange samarbeidspartnere, enten det er pårørende, arbeidsplass, frivillige organisasjoner eller ulike offentlige etater.

Våre tilbud
Vi har døgnklinikk med 15 plasser hvorav tre er utrednings-/ stabiliserings-plasser, dagplass, poliklinikk og ambulante tjenester. Et behandlingsforløp kan bestå av kun polikliniske samtaler men er oftesten kombinasjon av innleggelse og oppfølging i poliklinikken.

Kompetanse
Ved CRUX Verksgata behandlingssenter har vi psykologer, lege, sykepleiere, sosionomer og vernepleiere. I tillegg har vi andre relevante faggrupper for å kunne tilrettelegge for variert miljøterapi.

Ventetider
Oppdaterte ventetider ved CRUX Verksgata behandlingssenter finner du på Frittsykehusvalg. Klikk deg inn på rusbehandling i Helse Vest Regionalt Helseforetak.

“Det finnes alltid muligheter”
Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i stiftelsen CRUX. 

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning i hverdagen er viktig. Det styrker motivasjonen når pasientene får påvirke omgivelsene, bidra aktivt i behandlingen og bruke egne ressurser på en positiv måte.

Beliggenhet
Vi holder til i moderne, nyrenoverte lokaler over seks etasjer i Stavanger sentrum. Det er kort vei til mange aktiviteter, offentlige kontorer, og (for mange) også hjem til sine familier og venner. Behandling lokalisert i en by kan bety enkel tilgang på rusmidler som kan være utfordrende. Dette jobber vi bevisst med sammen med pasientene, hvor vi fokuserer på byens positive muligheter. Vi ønsker at den enkelte får lære seg å bedømme situasjoner, sette grenser og stole på egne krefter.

Historikk
Virksomheten startet opp i mai 2015.
Oppdatert