Gå til innholdet
Avdeling Evanger ligger i Voss kommune i Hordaland og består av "Gården" og "Huset". 
Hage og grill
Gården ligger vakkert til på Evanger i Voss.
Avdeling Gården
Avdeling Gården er et gammelt gårdstun med tilhørende gårdsbruk i en bratt li på Evanger. Gården og naturen rundt blir brukt som en naturlig del av behandlingen. Daglig struktur med deler av dagen til fysisk arbeid har vi tro på at kan være med å rydde opp i det indre kaoset som de fleste ungdommene har når de kommer til CRUX Styve Gard.

Hovedmålsettingen på Evanger er å komme i en god behandlingsposisjon til ungdommene og få stoppe/ modifisert uønsket atferd. Ungdommene får skoletilbud på Voss. Her kan ungdommene få tilrettelagt undervisning med egne lærere, eller gå inn i en vanlig skoleklasse.

Avdeling Huset
Avdeling Huset ligger ved Evangervannet og blir brukt til ulike formål. Den har blant annet en treningshybel i kjelleren for ungdom som snart skal flytte for seg selv. Huset kan også benyttes til enetiltak, samt inntaksturer og til utluftningsturer for ungdom som er i en sårbar fase.
Oppdatert