Gå til innholdet
Avdeling Bolstad ligger på Bolstadøyri i Voss kommune.
Bolstadoyri
Et hyggelig hus og lite miljø med tett oppfølging.
Avdeling Bolstad er en flott enebolig med tre behandlingsplasser. Bolstad er et egnet tiltak for ungdom som trenger et lite miljø med få personer å forholde seg til.

Målsettingen på avdelingen er at ungdommene skal få muligheten til å arbeide med egne problemområder, samt utvikle ferdigheter i å mestre en selvstendig hverdag.

Ungdommene får tett oppfølging, og dagtilbudet er arbeid eller skole. 
Oppdatert