Gå til innholdet
CRUX stiftelsen Rostad er en spennende arbeidsplass med flotte ungdommer, høyt kvalifiserte ansatte og faglig utfordrende oppgaver. Virksomheten ligger idyllisk til i Inderøy kommune. Vi søker nå avdelingsleder. Vi er en ideell barnevernsinstitusjon for ungdommer i alderen 12-18 år, fordelt på fire avdelinger og godkjent av Bufetat for 20 institusjonsplasser.

Avdelingsleder (100%)

Avdelingsleder har det faglige, økonomiske og personalansvar for sin avdeling. Dette innebærer daglig kontakt med ungdommene i avdelingen, og daglig veiledning/oppfølging av personalet. 
Avdelingsleder jobber primært dagtid, men må påregne noe ettermiddag/kveld ved behov. Avdelingsleder inngår også i bakvaktteam. 

Hvem ser vi etter?
Vi søker en person med treåring høgskoleutdanning innen helse og sosialfag. Det er ønskelig med erfaring fra institusjonsarbeid og erfaring/utdanning i ledelse.

Vi søker en person som:
- er løsningsorientert
- kan jobbe under press og stå i vanskelige situasjoner over tid
- er systematisk og ryddig
- har god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlig egnethet vektlegges. 
Det må leveres godkjent politiattest før ansettelse.
Det gis lønn etter overenskomst og medlemskap i Statens Pensjonskasse. 

Ønsker du mer informasjon ring 74 12 48 80 og spør etter virksomhetsleder eller avdelingsleder. 

Søknad med CV sendes til CRUX stiftelsen Rostad, Rostadveien 300, 7670 Inderøy eller til kontor@rostad.org 
Oppdatert