Gå til innholdet
CRUX Solstrand barnevernsenter trenger flere fosterhjem. Vil du bli en del av vårt team? 
Vi holder fosterhjemskurs i Solstrandveien 27, Kopervik. 
jente-med-rod-genser
Illustrasjonsfoto
Kurskvelder
Alle kurskvelder er fra kl. 17.30-21.30

Onsdag 20.februar: «Fosterhjemsarbeid» 
Onsdag 6.mars: «Tilknytning og omsorgsevne» 
Onsdag 13.mars: «Omsorgssvikt og utviklingstraumer» 
Onsdag 20. mars: «Trygg base og traumebevisst omsorg»
Onsdag 27.mars: «Brukermedvirkning» 
Onsdag 3.april: «Kursavslutning» 

Om fosterhjemskurset
Fosterhjemskurset er blitt en realitet på bakgrunn av den lange erfaringen CRUX Solstrand barnevernsenter har med å veilede og støtte fosterhjem og fosterbarn. Barn og unge som flytter i fosterhjem kommer vanligvis fra en hverdag som har vært fylt av rot, styr og kaos. Det meste har vært uoversiktlig og uforutsigbart. Noen har vært eksponert for rus i svangerskapet, andre igjen utsatt for vold eller trusler fra sine nærmeste.

Når de kommer i fosterhjem får de en ny hverdag preget av det motsatte. Dette kan være vanskelig å takle for disse barna.

Å være fosterhjem er meningsfylt og spennende, men også utfordrende og krevende. Gjennom fosterhjemskurset vil en få en grunnopplæring som gir dere bedre forståelse for hva det innebærer å være fosterhjem, og et godt grunnlag for beslutningen en skal ta om en ønsker å bli fosterhjem.

Målsetning for fosterhjemskurset  
- Få en innføring i fosterhjemsarbeid
- Bli bedre kjent med seg selv
- Bli kjent med fosterbarna
- Bli motivert til å bli fosterhjem

1.sitat

.................................................................................................................................................................................

Tilbakemelding fra tidligere kursdeltakere

2.sitat.................................................................................................................................................................

Kurset har 6 samlinger
Fosterhjemskurset er delt opp i 6 samlinger hvor vi bl.a. gjennom foredrag, film, gruppearbeid og diskusjoner, gjennomgår ulike temaer knyttet til fosterhjemsarbeid.

Samling 1: Fosterhjemsarbeid
- Hva er et fosterhjem
- Kjenne til barnevernloven
- Hvilke krav stilles til fosterhjem i dag
- Hvorfor må noen barn flytte i fosterhjem
- Realistiske forventninger til det å være fosterhjem
- Om samarbeid, samarbeidspartnere og hvordan barnevernssystemet fungerer
- Om ulike planer i fosterhjemsarbeid
- Om samvær med biologisk familie

Samling 2: Tilknytning og omsorgsevne
- Normalutvikling hos barn
- Trygg tilknytning og betydningen av å vokse opp med trygg relasjon til sine omsorgspersoner
- Hvilke egenskaper og funksjoner hos omsorgspersonen fører til trygg og positiv utvikling hos barnet
- Vi må vite noe om normalutvikling for å kunne forstå hva barn utsatt for omsorgssvikt ikke har fått

Samling 3: Omsorgssvikt og tilknytningsforstyrrelse
- Hva er omsorgssvikt? Vi lærer om ulike former for omsorgssvikt og hvilke konsekvensene det kan få for barnet
- Kunnskap om ulike tilknytningsmønster og tilknytningsforstyrrelser og hvordan dette kan prege barnas forhold til fosterforeldre, søsken og venner.

Samling 4: Trygg base
- Hvordan kan en som fosterfamilie møte fosterbarnet på en trygg måte og legge til rette og hjelpe barnet til tilhørighet og trygghet i fosterhjemmet?
- Samtale med barn
- Relasjonskompetanse - bli kjent med viktige elementer i relasjonsarbeid

Samling 5: Brukermedvirkning og metode
- Hva er brukermedvirkning
- Hvorfor er brukermedvirkning så viktig for fosterbarn
- Bli kjent med metoder og verktøy som kan hjelpe oss å fremme brukermedvirkning i det daglige arbeidet med barnet

Samling 6: Kursavslutning
- Hvordan kan egne biologiske barn oppleve det å få et fosterbarn inn i familien. Bevisstgjøring rundt hvordan et fosterhjemsoppdrag påvirker alle i familien, med særlig fokus på de biologiske barna
- Vi får besøk av fosterforeldre, biologiske barn, tidligere fosterbarn eller andre som kan fortelle om sine erfaringer, hvor en som kursdeltaker kan stille spørsmål som en lurer på
- Veien videre fra fosterhjemskurs til mulig fosterbarn flytter inn hos deg/dere
- Motivert til å bli fosterhjem

Etter hver kurssamling vil en få utlevert hjemmeoppgaver som en skal jobbe med sammen som par/ familie. Oppgavene vil omhandle temaene vi har vært gjennom på kurset. Oppgavene vil hjelpe en til å bli bedre kjent med seg selv, sin egen tilknytningserfaring og sine egne styrker og sårbarheter i møtet med fosterbarnet.
.....................................................................................................................................................................................

Lønn og annet
Fra kr. 407 334,- til kr. 509 168,-
Utgiftsgodtgjørelse ca kr. 100.000,-
Pensjons- og forsikringsordning
Det må framlegges politiattest før tiltredelse.
...................................................................................................................................................................................

Kontaktperson

Ann-Mari Larsen
Fagkonsulent
Tlf. 936 67 162
am.larsen@stiftelsencrux.no

Er du interessert i å være med på kurs må du gjerne kontakte oss. Kurset er gratis
og helt uforpliktende.
......................................................................................................................................................................................

CRUX Solstrand barnevernsenter har lang erfaring innenfor barnevernfeltet. Helt siden
1920-tallet har det vært barnehjem i Solstrandveien 31 i Kopervik. Tidlig på 1980 tallet ble barnehjemmet omgjort til akutt- og utredningsinstitusjon. I 1988 fikk Solstrand sine første beredskapshjem og i 1995 sitt første fosterhjem. Solstrand har siden den gang hatt en egen fosterhjemsavdeling i Kopervik, og vi har mellom 25-30 fosterhjem og beredskapshjem knyttet til oss.
Oppdatert