Gå til innholdet
jente-med-sapeboble
CRUX Solstrand barnevernsenter har et bredt tilbud til barn og familier. Senteret har fire avdelinger på Karmøy, i Haugesund og på Stord:

  • Institusjonstilbud for barn og ungdom
  • Fosterhjemsavdelingen
  • Foreldre & Barn avdelingen 
  • Hjemmebaserte tjenester

Vi gir tilbud i avtale med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og kommuner.

Virksomheten er en del av stiftelsen CRUX (tidligere Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste) som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

Oppdatert
Solstrand_Invitasjon_Jubileumsseminar
Tilknytning i praksis av Øyvind Kvello, professor NTNU og HSN. (Jubileumssamling 23.11.17)

Tilknytning og helse av Ida Brandtzæg, psykolog-spesialist
(Jubileumssamling 23.11.17)
Fagdag 01.11.17:
Traumeteori 
Dag Ø. Nordanger psykologspesialist og
professor