Gå til innholdet
CRUX Øvre Eiker tiltakene ønsker å bidra til at personer som kommer fra soning, rusbehandling eller som er i LAR behandling, skal få et selvstendig liv uten rusavhengighet og kriminalitet. 
føniksdamer
Arbeidstrening i Føniks bruktbutikk er ett av våre tilbud. 
Våre tilbud
CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter
Oppfølgingssenteret åpnet i august 2007. Målgruppen er rusavhengige og domfelte som har tatt et valg om å gjøre en endring i livet sitt. Deltakerne skal være 18 år og bosatt i Øvre Eiker kommune.

Arbeidstrening

I 2008 startet vi opp med arbeidsrettet aktivitet. Dette har utviklet seg, og i dag er vi tilretteleggingsbedrift for NAV med åtte APS plasser. Gjennom kommunen har vi KVP-deltakere (Kvalifiseringsprogrammet).

CRUX bruktbutikk
Vi åpnet bruktbutikken høsten 2008. Dette er en arena med varierte arbeidsoppgaver for alle deltakere som er hos oss.  

Brukermedvirkning
Vi ønsker at alle deltakere skal ha reell innflytelse på tilbudet og tjenestene vi leverer.
Det er deltakerne som med sin tilstedeværelse og uttrykte behov avgjør hvilke aktiviteter som skal prioriteres.

Deltakerne har innflytelse gjennom:
• Ett av medlemmene i driftsstyret kan ha brukererfaring
• Deltakere kan innkalles til styremøter med talerett
• Deltakerne har egen tillitsmann som skal ivareta deres rettigheter
• Husmøter med deltakere og ansatte hver 14. dag
• Vi samarbeider med ulike brukerorganisasjoner
• Når vi har offentlige gjester legger vi til rette for at deltakere som ønsker det, deltar i programmet
• Deltakere setter opp mål og er aktiv i forhold til handlingsplan
• Forslagskasse.

Ansatte og frivillige
I tillegg til våre ansatte, har vi dyktige og engasjerte frivillige medarbeidere som gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om frivillighet hos oss?

Det finnes alltid muligheter
Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i stiftelsen CRUX.

Beliggenhet
Alle tiltakene våre ligger i Hokksund sentrum, i Øvre Eiker kommune (Buskerud).

Historikk
Virksomheten startet opp i 2007. Da ble det inngått en avtale mellom Øvre Eiker kommune og den stiftelsen CRUX om å starte oppfølgingssenter, og en intensjon om etablering av boligtiltak for brukere med bakgrunn i rusavhengighet og/eller kriminalitet.
Oppdatert