Gå til innholdet
Oppfølgingssenteret er et treffpunkt for samvær og fellesskap, og utgangspunkt for aktiviteter og turer.
crux-ovre-eiker-oppfolgingssenter

Vi ønsker å drive en rusfri arena som tilbyr meningsfylte aktiviteter, der den enkelte deltaker skal få muligheten til økt mestring på ulike områder i livet: 
• Hjem og fritid
• Arbeid og utdanning
• Sosialt nettverk og fungering
• Holdninger og verdier
• Fysisk og psykisk helse
• Økonomi og materielle forhold

Målgruppe
Vi tilbyr oppfølging til ulike målgrupper:
1. Personer med bakgrunn i rusavhengighet og/eller kriminalitet som ønsker oppfølging     
2. Personer med behov for oppfølging og arbeidstrening på bestilling fra Nav
3. Deltagerne skal være over 18 år og bosatt i Øvre Eiker

Målsetting
Vårt hovedmål er å bidra til at personer som kommer fra soning, rusbehandling eller som er i LAR behandling, skal få et selvstendig og konstruktivt liv uten rusavhengighet og kriminalitet.

Våre tilbud 
CRUX Bruhjørnet oppfølgingssenter er et treffpunkt for samvær og fellesskap, og utgangspunkt for aktiviteter og turer.

Aktiviteter
Vi kjører ulike aktiviteter på det kreative rommet som å lage smykker, male og tegne. Deltakerne er med på kjøkkenaktiviteter, og holder orden i lokalene, både ute og inne. Det arrangeres filmkvelder i våre lokaler, og vi har en fast turdag i løpet av uken som mange deltar på.

Felles lunsj
Hver dag er det felles lunsj hvor deltakerne er med og lager maten. Dette er et viktig møtepunkt i løpet av dagen, hvor de som jobber ute i vaktmestertjenesten, i bruktbutikken og deltakere inne på senteret møtes til måltid og fellesskap.

Equass sertifisert
CRUX Øvre Eiker tiltakene ble første gang Equass sertifisert i 2012 (European Quality in Social Serviceses). Sertifiseringen er viktig for kvaliteten på systemene vi har for å levere tjenestene våre på best mulig måte. Det er også et krav fra NAV i forhold til vår godkjenning som tilretteleggingsbedrift. Vi har kvalitetssikring på dagsorden, tar dette på alvor og har fokus på forbedring og utvikling.

Les mer om Equass.

Beliggenhet
Oppfølgingssenterets lokale ligger i Stasjonsgata 10-12.

Oppdatert