Gå til innholdet
Crux oppfølgingssenter har eget driftsstyre, oppnevnt av hovedstyret i stiftelsen CRUX.
img_2898-2
Våre lokaler i Jonas Lies gate i Sandnes sentrum
Driftstyret har delegert fullmakt for den administrative, faglige og økonomiske driften av virksomheten.

Driftsstyret har et helhetlig ansvar for driften og skal påse at den til enhver tid skjer i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, stiftelsens verdigrunnlag, overordnede mål og retningslinjer fastsatt av stiftelsesstyret.

Driftsstyrets medlemmer
  
Per Asle Ousdal, styreleder
Trude Lønning, styremedlem
Pauline Erika Eklund, styremedlem
Astrid Myklatun, vara

Administrativ ledelse
Virksomhetsleder rapporterer til seksjonssjef ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX. Det ledes av assisterende generalsekretær og generalsekretær, og har sine lokaler i Oslo. Hovedkontoret har et bredt spekter av oppgaver, og et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.
Oppdatert