Gå til innholdet
moholt
CRUX Moholt bofellesskap i Trondheim er et døgnbemannet bo- og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger mellom 15 og 18 år. Vi tilbyr 6 plasser, og virksomheten drives i nært samarbeid med og på oppdrag fra Trondheim kommune.

Bofellesskapet skal være et hjem for ungdommene. Det skal ivareta ungdommen sitt behov for trygghet, omsorg, nærhet, kontinuitet og støtte de på veien mot selvstendighet og inkludering i det norske samfunnet. Vi tar imot ungdommer i alderen 15 -18 år, og av begge kjønn. Tilbudet er rettet mot unge som kan plasseres etter lov om barneverntjenester § 4-4, 4. ledd jf. § 3-4.

Oppholdstiden kan variere fra noen måneder til flere år, avhengig av ungdommens alder og deres behov.

Virksomheten er en del av stiftelsen CRUX (tidligere Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste) som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert