Gå til innholdet
CRUX Kalfaret oppfølgingssenter er et rusfritt tilbud til mennesker med bakgrunn fra kriminalitet og/eller rusavhengighet. Felles for alle deltakere er at de selv ønsker å være hos oss.
film
Vi har vårt eget kor som heter Bækkalokket. Klikk på bildet over for å høre oss synge!
Målgruppe
Mange av våre deltakere soner en dom i fengsel og har kommet i kontakt med oss når vi besøker fengselet. Vi er også i dialog med ledelsen innenfor fengselssystemet, betjenter, fengselsprester og fritidsledere om personer som kan være aktuelle for oppfølging fra Kalfarhuset. 

Løslatte
Løslatte er en viktig del av vår deltakergruppe. Vi ønsker å følge opp så lenge det er behov, og ser at det ofte har en positiv effekt når deltagerne fortsetter å komme til oss etter løslatelse. Mange av våre deltakere kommer til oss gjennom Friomsorgen, og kan ta kontakt med oss om de ønsker å benytte seg av våre tilbud.

Pårørende
En del av våre deltakere er pårørende av innsatte; barn, partnere eller andre familiemedlemmer. De er hjertelig velkommen til å være med på mange av våre aktiviteter. Med jevne mellomrom tilbyr vi bla. samlivskurs for brukerne

Målsetting
Målet er å bedre deltakernes livskvalitet ut fra egne forutsetninger og behov, uten rusavhengighet og kriminalitet, samt hindre tilbakefall. Vi ønsker å  være fleksible og bistå i de prosesser den enkelte gjennomlever. Vi bruker den tiden som er nødvendig for på bygge opp tillit, og kunne bidra til god mestring av ulike livsområder.

Ansatte og frivillige
Ansatte ved CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter har ulik yrkes- og utdanningsbakgrunn og bred erfaring blant annet innen kriminalomsorg, diakoni, musikk og teologi. Vi har en felles forankring i måten å møte deltakerne på, og en felles forståelse av at arbeidet er verdibasert. Vi arbeider med å opprettholde kompetansen vår ved jevnlig å delta på kurs og kunnskapsbaserte foredrag og seminarer.

I tillegg har vi mange dyktige, engasjerte frivillige medarbeidere som bidrar inn med deres erfaringer og gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om frivillig ved CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter?

“Det finnes alltid muligheter”
Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i stiftelsen CRUX. 

Beliggenhet
Vi holder til en gammel, ærverdig villa på Kalfaret i Bergen. Vi har også et eget kapell i kjelleren for de av våre deltakere som ønsker å benytte seg av dette.

Historikk
Kalfarhuset ble startet i 1994, av Kjell og Alvhild Grønner, som et pionerprosjekt i Norge, og ble det første oppfølgingssenteret i Kirkens Sosialtjeneste.
Oppdatert