Gå til innholdet
Vi har ledige stillinger som miljøterapeuter (fast stilling og vikariat).
dsc_4351
Ønsker du en jobb som gir mening? CRUX Kalfaret behandlingssenter i Bergen har to ledige stillinger. 
I stiftelsen CRUX jobber vi for å gjøre verden til et litt bedre sted. CRUX er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren. Vi er medvandrere og står opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Det finnes alltid muligheter. Vil du være med på laget?

CRUX Kalfaret behandlingssenter tilbyr tverrfaglig spesialiserte behandlingstjenester (TSB). Virksomheten driver på oppdrag fra Helse Vest RHF innen rusmiddelbehandling for unge i regionen og er bemannet med sosionomer, sykepleiere, lege, psykologer, samt personell med annen relevant utdannelse og erfaring.

MILJØTERAPEUT

Vi søker miljøterapeut, fast 100 % stilling.
Turnus inklusiv arbeid hver 3. helg. Tiltredelse etter avtale.

Kvalifikasjoner for stillingen
• Kompetanse og erfaring innen miljøterapi
• Minimum 3-årig helse- eller sosialfaglig utdannelse (sykepleier, sosionom eller vernepleier)
• Engasjement for vår pasientgruppe
• Førerkort kl. B

Arbeidssted: Kalfarveien 88A

Vi søker også etter

MILJØTERAPEUT, medisinskfaglig

Vikariat 100 % stilling
Turnus inklusiv arbeid hver 3. helg. Tiltredelse etter avtale.

Kvalifikasjoner for stillingen
• Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier
• Gjerne erfaring innen miljøterapi
• Førerkort klasse B
• Engasjement for vår pasientgruppe

Arbeidssted: Gamle Kalvedalsveien 40

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid. Lønn følger tariff til spesialist-helsetjenesten, og vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Vil du vite mer, kontakt klinikkleder døgn Hildegunn Hammer, tlf. 940 20 704 på hverdager før kl 15.00. (Vi ønsker ikke henvendelser fra bemanningsbyrå).

Søknad med CV sendes på epost til h.hammer@stiftelsencrux.no innen 15.11.2018
Oppdatert