Gå til innholdet
dsc_4351
CRUX Kalfaret behandlingssenter i Bergen holder til i flere flotte villaer på Kalfaret.
CRUX Kalfaret behandlingssenter tilbyr tverrfaglig spesialiserte behandlingstjenester (TSB). Virksomheten driver på oppdrag fra Helse Vest RHF innen rusmiddelbehandling for unge i regionen og er bemannet med sosionomer, sykepleiere, lege, psykologer, samt personell med annen relevant utdannelse og erfaring. 

Ønsker du en jobb som gir mening?

I stiftelsen CRUX jobber vi for å gjøre verden til et litt bedre sted. CRUX er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren. Vi er medvandrere og står opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Det finnes alltid muligheter. Vil du være med på laget?

HVILENDE NATTEVAKT

Fast stilling 65,73 %. Tiltredelse 1.juni.

Kvalifikasjoner for stillingen
• Engasjement for vår pasientgruppe
• Personlige egenskaper som evne til teamarbeid, fleksibilitet og trygghet

Til stillingen som nattevakt er det spesielt viktig å rekruttere selvstendige og trygge medarbeidere. Erfaringer fra arbeid med mennesker med rusmiddelavhengighet er en fordel.

Lønn følger tariff til spesialisthelsetjenesten, og vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Vil du vite mer, kontakt klinikkleder døgn Hildegunn Hammer tlf. 940 20 704 på hverdager før kl.15.
Ønsker ikke henvendelser fra bemanningsbyrå.

Søknad med CV sendes på email til h.hammer@stiftelsencrux.no

Søknadsfrist 01.04.2019


Oppdatert