Gå til innholdet

Alle fosterhjem i CRUX får god opplæring, støtte og veiledning.

postrett-liten-jente
Illustrasjonsfoto

Om fosterhjemskurset
På bakgrunn av den lange erfaringen CRUX har med å veilede og støtte fosterhjem og fosterbarn kjører vi egne fosterhjemskurs.

Barn og unge som flytter i fosterhjem kommer vanligvis fra en hverdag som har vært fylt av kaos. Det meste har vært uoversiktlig og uforutsigbart. Noen har vært eksponert for rus i svangerskapet, andre igjen utsatt for vold eller trusler fra sine nærmeste. Når de kommer i fosterhjem får de en ny hverdag preget av det motsatte. Dette kan være vanskelig å takle for disse barna.

Å være fosterhjem er meningsfylt og spennende, men også utfordrende og krevende. Gjennom fosterhjemskurset vil en få en grunnopplæring som gir dere bedre forståelse for hva det innebærer å være fosterhjem, og et godt grunnlag for beslutningen en skal ta om en ønsker å bli fosterhjem.

Målsetning for fosterhjemskurset  
- Få en innføring i fosterhjemsarbeid
- Bli bedre kjent med seg selv
- Bli kjent med fosterbarna
- Bli motivert til å bli fosterhjem

Kurset har 6 samlinger
Fosterhjemskurset er delt opp i 6 samlinger hvor vi bl.a. gjennom foredrag, film, gruppearbeid og diskusjoner, gjennomgår ulike temaer knyttet til fosterhjemsarbeid.

Samling 1: Fosterhjemsarbeid
- Hva er et fosterhjem
- Kjenne til barnevernloven
- Hvilke krav stilles til fosterhjem i dag
- Hvorfor må noen barn flytte i fosterhjem
- Realistiske forventninger til det å være fosterhjem
- Om samarbeid, samarbeidspartnere og hvordan barnevernssystemet fungerer
- Om ulike planer i fosterhjemsarbeid
- Om samvær med biologisk familie

Samling 2: Tilknytning og omsorgsevne
- Normalutvikling hos barn
- Trygg tilknytning og betydningen av å vokse opp med trygg relasjon til sine omsorgspersoner
- Hvilke egenskaper og funksjoner hos omsorgspersonen fører til trygg og positiv utvikling hos barnet
- Vi må vite noe om normalutvikling for å kunne forstå hva barn utsatt for omsorgssvikt ikke har fått

Samling 3: Omsorgssvikt og tilknytningsforstyrrelse
- Hva er omsorgssvikt? Vi lærer om ulike former for omsorgssvikt og hvilke konsekvensene det kan få for barnet
- Kunnskap om ulike tilknytningsmønster og tilknytningsforstyrrelser og hvordan dette kan prege barnas forhold til fosterforeldre, søsken og venner.

Samling 4: Trygg base
- Hvordan kan en som fosterfamilie møte fosterbarnet på en trygg måte og legge til rette og hjelpe barnet til tilhørighet og trygghet i fosterhjemmet?
- Samtale med barn
- Relasjonskompetanse; bli kjent med viktige elementer i relasjonsarbeid

Samling 5: Brukermedvirkning og metode
- Hva er brukermedvirkning
- Hvorfor er brukermedvirkning så viktig for fosterbarn
- Bli kjent med metoder og verktøy som kan hjelpe oss å fremme brukermedvirkning i det daglige arbeidet med barnet

Samling 6: Kursavslutning
- Hvordan kan egne biologiske barn oppleve det å få et fosterbarn inn i familien. Bevisstgjøring rundt hvordan et fosterhjemsoppdrag påvirker alle i familien, med særlig fokus på de biologiske barna
- Vi får besøk av fosterforeldre, biologiske barn, tidligere fosterbarn eller andre som kan fortelle om sine erfaringer, hvor en som kursdeltaker kan stille spørsmål som en lurer på
- Veien videre fra fosterhjemskurs til mulig fosterbarn flytter inn hos deg/dere
- Motivert til å bli fosterhjem

Etter hver kurssamling vil kursdeltakere få utlevert hjemmeoppgaver som en skal jobbe med sammen som par/familie. Oppgavene vil omhandle temaene vi har vært gjennom på kurset. Oppgavene vil hjelpe en til å bli bedre kjent med seg selv, sin egen tilknytningserfaring og sine egne styrker og sårbarheter.

Oppdatert