Gå til innholdet
gutt-ser-ut-over-vannet
CRUX fosterhjem nord tilbyr både fosterhjem og beredskapshjem i Troms fylke. Vi gir tilbud i avtale med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og kommuner.

Ta kontakt med oss for spørsmål om søknad om plass, eller selv vurderer å bli fosterhjem. Våre lokaler ligger i Tromsø sentrum.

Virksomheten er en del av stiftelsen CRUX (tidligere Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste) som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert