Gå til innholdet
2M6A2773
CRUX Bokn bufellesskap er en barneverninstitusjon for barn og unge mellom 12 og 18 år med tilleggsproblematikk (§§ 4-12 og 4-4, 5.ledd). Vi arbeider på oppdrag fra  Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bufetat region vest ved Fagteam Fonna disponerer plassene.

God differensiering, individuell tilrettelegging og involvering av ungdom er sentralt i vårt arbeid. 

Virksomheten er en del av Stiftelsen CRUX (tidligere Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste) som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.


Oppdatert