Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX driver ett lavterskeltilbud hvor vi ikke stiller krav om rusfrihet til deltakerne eller beboerne.
mann henter mat
Et godt kvalitativt tilbud til rusavhengige. 
Lavterskeltilbudet er for aktive rusavhengige som får tilbud om nødvendig helsehjelp, brukerutstyr, varme måltider, matutdeling, oppfølgingssamtaler og videreformidling til andre tjenester der dette trenges.

Les mer om CRUX Arbeideren på Hamar.

Oppdatert