Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX tilbyr behandling i poliklinikk og døgnklinikk for unge mennesker med alvorlige rusmiddelproblemer. Omsorg, personlig nærvær og engasjerte behandlere er viktig for pasienter som står midt i krevende endringsarbeid.
08a6428_highres
Illustrasjonsfoto
CRUX driver i dag to virksomheter innen rus- og avhengighetsbehandling: CRUX Kalfaret behandlingssenter i Bergen og CRUX Verksgata behandlingssenter i Stavanger. Oppdragsgiver er Helse Vest Regionalt Helseforetak.

Virksomhetene har et særlig ansvar for å tilby behandling til unge under 25 år. Institusjonene fokuserer både på individuell behandling og gruppebaserte behandlingsmetoder. Brukermedvirkning står sentralt i tilbudet vårt og vi benytter strukturerte metoder for å fremme pasientenes medbestemmelse.

Anerkjente behandlingsmetoder
Behandlingen bygger på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og anerkjente behandlingsmodeller. Vi tror at mennesker gjennom samhandling, felles aktiviteter og opplevelser i et nært, trygt og gjensidig forpliktende fellesskap kan få mot til å leve et liv uten ødeleggende bruk av rusmidler.

Helhetlig tilnærming
Omsorg, personlig nærvær og engasjement står sentralt og er en grunnleggende forutsetning for vekst. Pasientene i målgruppen har sammensatte vansker. Det krever helhetlig tilnærming i forhold til bedret psykisk og fysisk helse, tilpasset dagtilbud/bolig under/ etter behandling, bedret økonomi og et styrket sosialt nettverk.

Vil du vite mer?
Virksomheten er en del av seksjon barnevern og helse i CRUX som ledes av seksjonssjef Nora Blaasvær (tlf. 995 53 052) ved hovedkontoret i Oslo. Her jobber man blant annet med samordning av kompetansen og etablering av nye tiltak. Virksomhetene drar nytte av hovedkontorets stabsfunksjoner innen økonomi, kommunikasjon og IT.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 
Oppdatert