Gå til innholdet
08a6428_highres
CRUX er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse i Norge som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren. Vi har virksomheter fra Tromsø til Kristiansand, har over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere. 
CRUX tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling til oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling. Arbeid med familie og pårørende er en viktig del av vårt arbeid. Stiftelsen CRUX har også ett tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming.

Stiftelsen CRUX driver nonprofit, og eventuelle overskudd føres tilbake til virksomheten.

I CRUX arbeider vi for at mennesker skal se mulighetene i seg selv og sin fremtid. Det finnes alltid muligheter. Vi er medvandrere som står opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at de kan oppleve trygghet og nå sine mål. I CRUX ønsker vi å gjøre verden litt bedre. Vi har valgt oss fire kjerneverdier: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid.

Oppdatert