Gå til innholdet
CRUX tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling, oppfølgingstjenester under og etter soning eller behandling. Stiftelsen driver også ett tilbud for  utviklingshemmede. 
08a6428_highres

Nøkkeltall
Det er over 600 ansatte i CRUX. I tillegg har vi over 160 aktive frivillige medarbeidere som bidrar med en stor innsats som tilsvarer betydelig årsverk. Gjennom samarbeidsavtaler med ulike frivillige organisasjoner og menigheter, bidrar også over 50 andre frivillige inn i våre virksomheter. 

Inntekter
Hoveddelen av stiftelsen sine inntekter kommer av samarbeidsavtaler med offentlige etater og søknader om støtte. Andre inntekter består av leieinntekter, salg av tjenester, tildelinger fra legater og stiftelser samt gaver fra menigheter, enkeltpersoner eller bedrifter. 

Virksomheten driver not-for-profit, og eventuelle overskudd føres tilbake til virksomheten.

Målsetting
Virksomheten skal bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det.

Ledelse 
Styreleder
Hege Feet-Askvik

Administrativ ledelse
Helmuth M. Liessem, generalsekretær 
Ruth Ingrid Ulstein Bøe, seksjonsleder (seksjon oppfølging) 
Maria Schefte, seksjonsleder (CRUX helse og oppvekst)
Øyvind Hov, økonomi- og eiendomssjef
Marthe Lundby Espenes, kvalitetsleder
Arnt-Helge H. Ljoså, HR-leder

Kontaktinformasjon 

Les mer om CRUX

 

Oppdatert