Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX arbeider med utgangspunkt i det kristne menneskesyn, med respekt for den enkeltes integritet som menneske.
Allitd-muligheter

Det finnes alltid muligheter
Vårt slagord: ”Det finnes alltid muligheter" er godt innarbeidet i organisasjonen. Det forplikter oss til aldri å gi opp, men stadig finne nye veier å gå med de som ønsker at vi skal gå sammen med dem. Vi er innstilt på å gjøre dristige valg og strekke oss litt lenger. 

Kjerneverdier
I stiftelsen CRUX har vi valgt fire kjerneverdier:
Helhjerte og Raus
Dristig og Solid

Dristighet
Verden er i endring, og den enkeltes liv er i endring. Dette fordrer at vi som organisasjon åpner opp for fantasi og kreativitet, for innovasjon og gode ideer. Vi skal sammen tenke nye og kanskje andre løsninger for den enkelte, og for måten våre tjenester innrettes på. 

 

Oppdatert