Gå til innholdet

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget hadde torsdag 19. april høring på Arbeiderparti-representantenes forslag om et offentlig og ideelt drevet barnevern. Forslaget innebærer å fase ut de kommersielle leverandørene på barnevernsfeltet.

- Dette forslaget vil føre til endringer som vil gi barna bedre tjenester, kommenterer generalsekretær Helmuth M. Liessem i den ideelle stiftelsen CRUX.

- Det er ikke overraskende at vi som ideell aktør er positive til dette. Men vi er ikke positive fordi en konkurrent blir skjøvet ut, men fordi vi ser at forslaget innebærer endringer som vil gi bedre tjenester for barna som er i barnevernets omsorg, sier han.

Han påpeker at ideelle leverandører har positive særtrekk som selvsagt vil komme tydeligere fram dersom denne gruppen leverandører får større del av markedet. – Vi har lang historie, faste ansettelser og ordnede arbeidsforhold. Disse faktorene gir erfaring og fagkunnskap, som igjen gir god kvalitet på tjenestene. I tillegg tar vi ikke økonomisk utbytte, men sender eventuelt overskudd tilbake til virksomhetene, til beste for barna, forklarer han.

Generalsekretær Liessem er også kritisk til dagens anbudssystem. – Anbudskonkurranser har standardiserte krav til kvalitet som leverandørene i konkurransene selvsagt sørger for å holde seg innenfor. Da er det prisen, og prisen alene, som teller. Systemet er også slik at det blir bestilt et antall plasser, og så må leverandørene leve med risikoen for at plassene ikke blir fylt opp og det økonomiske tapet det i tilfellet gir. Systemet legger dermed opp til at prisen presses ned ved for eksempel å redusere antall ansatte og kostnader knyttet til dem. Ansatte kan få dårligere arbeidsvilkår, kurs og kompetanseutviklingsmulighetene kan reduseres, det hentes kanskje ikke inn ekstra ressurser selv om barnets situasjon krever det osv. Det gir ikke den kvaliteten barna fortjener, sier han.

Liessem kommenterer også en annen side av anbudsregimet. - Vi opplever at konkurransene har ført til et slags faglig "hemmelighold". Samtidig er mangfoldet av leverandører redusert gjennom oppkjøp av de mindre, kommersielle tilbyderne. Før anbudskonkurransenes tid opplevde vi i stiftelsen CRUX at vi kunne dele erfaringer, faglige nyvinninger og økonomiske problemstillinger både med våre offentlige samarbeidsparter og med de andre ideelle virksomhetene som var aktive på feltet. Dersom det kommersielle innslaget svekkes, vil dette rommet for dialog og felles fag- og tjenesteutvikling kunne åpnes igjen, noe som vil komme barna til gode, påpeker han.
Oppdatert