Gå til innholdet

Bli med på fosterhjemskurs i høst!

Har du plass til et barn som trenger en trygg familie?
Vi får flere henvendelser i Rogaland, Hordaland og Troms om barn som venter på et hjem med trygge voksne, enn vi klarer å hjelpe. I ditt hjem kan et barn finne den alminnelige hverdagen det trenger. Bli fosterhjem i CRUX. 

- Vi opplever et stort trøkk og behov, og trenger rause og trygge voksne i alderen 40+ med store barn som har god omsorgsevne og overskudd til andre. Fosterbarna har utfordringer og store omsorgsbehov. Derfor blir den ene voksne frikjøp 100 prosent, slik at dette blir ikke i tillegg til annen jobb, sier fagansvarlig Anne-Lisbeth H. Ånensen

Hva er spesielt med å være fosterhjem i CRUX?
- Våre fosterhjem får god opplæring, tett oppfølging med besøk i hjemmet og på telefon. De får god hjelp fra fagfolk i å forstå barnet og veiledning underveis. Hjemmene har beredskap hele døgnet. I tillegg kommer man inn i et fellesskap med andre fosterhjem i CRUX. Ut over avlønning har fosterhjemmene pensjons- og trygderettigheter.

Bli med på fosterhjemskurs i høst

Oppdatert