Gå til innholdet

Representanter fra Ideelle Barnverns-institusjoner (IB) og HSH møtte en lydhør Bufdir delegasjon 12. september. Seksjonssjef i Kirkens Sosialtjeneste, Asbjørn Sagstad, deltok på møtet som representant for IB.

Mari Trommald. Foto: Kay Myhre
Vi møtte en ledelse med direktør Mari Trommald i spissen som nå definitivt har tatt innover seg de tydelige politiske føringene om ideelles medvirkning på barnevernsfeltet. Trommald viste til disse føringene, og understreket at Bufdir vil legge disse til grunn i arbeidet. Hun ønsket god dialog med IB når framtidig innkjøpsstrategi skal legges i forhold til de ideelle. Dette er lovende og positive toner, sier seksjonssjef Asbjørn Sagstad, som samtidig mener at vi må avvente den store jubelen til vi ser hva Bufdir faktisk foreslår.

Bufdir ønsker gode, ideelle aktører også i fremtiden
Bufdir sitt utgangspunkt for å invitere til møtet var meget positivt: Hva skal til for at gode, ideelle barnevernaktører skal bestå om 3-5 år? De ga tydelige signaler om at de arbeider for at gode, ideelle aktører skal bestå, og være en sentral aktør innenfor barnevernfeltet også i fremtiden.

- Det er jeg svært glad for, dette er nye og tydelige signaler fra Bufdir. HSH har fagmiljøer som arbeider systematisk med temaer knyttet til anbudskonkurranser og pensjonsutfordringer, og vil tilbød Bufdir samarbeid om disse teamene. Vi er spent på hva disse gode signalene vil bety i praksis, sier Torbjørg Aalborg, direktør for helse, utdanning, kultur og frivillighet i HSH på deres eget nettsted.

Større handlingsrom
KOFA-avgjørelsen synliggjør et større handlingsrom innenfor anskaffelsesregelverket enn myndighetene tidligere har vært villige til å erkjenne. På møtet ble det vist til gjennomslaget i Helse SørØst for de ideelle rusaktørene (TSB), og regjeringens tydelige signaler om å satse på ideelle aktører. På bakgrunn av dette ba HSH om at Trommald snarest setter ned en hurtigarbeidende liten gruppe med aktører fra barnevernfeltet og Bufdir, ”fryse” de pågående konkurransene og sørge for jevnlige, egnede møteplasser for ideelle barnevernaktører og etaten. På den måten kan man sammen - på kort og lang sikt - finne fornuftige måter å samarbeide på i framtiden, skriver HSH på nettstedet til organisasjonen.
Oppdatert