Gå til innholdet

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Kirkens Sosialtjeneste ved Hamartiltakene, SMISO Hamar, Barnas Stasjon og Hamar menighet arrangerte verdighetsmesse i Hamar domkirke.

Dette bildet ble solgt på utstillingen og er laget av en deltaker ved Hamartiltakene.
Messen ble arrangert onsdag 30.november med både biskop, domprost, prester og diakon deltok fra kirken.

- Det ble en fin messe. Den var en blanding av vanlige gudstjenesteledd, tekster og bønner med fokus på overgrepserfaringer og god tid til å gå rundt i kirkerommet der folk tente lys, la ned stener foran et krusifiks, skrev bønner og klager, fikk forbønn, kunne finne en "verdighetsperle" og motta nattverd. Veldig mange deltok rundt i kirka, forteller tiltaksleder Frode Stensrud ved Hamartiltakene. De bidro blant annet med lesning av en bibeltekst og en erfaringstekst.

Kunstsalg på kirkekaffen
Etter messa ble mange med videre på kirkekaffe hos Frelsesarmeen.
- Der hadde vi satt opp en liten utstilling med bilder fra kunstgruppa ved Hamartiltakene. Flere bilder ble solgt, noe som selvfølgelig var veldig gøy for kunstnerne, legger Stensrud til.
Oppdatert