Gå til innholdet

Byråden åpnet verdensdagen på Huset oppfølgingssenter i Tromsø.

Fungerende virksomhetsleder Veronika Hole og byrådsleder Kristin Røymo (Ap)
Nylig påtroppet byrådsleder Kristin Røymo (Ap) åpnet verdensdagen 16.oktober. Årets tema var "Se hverandre, kast maska".

- Mange av deltakerne og deres pårørende har gjennom år med rus og kriminalitet tett på livet, fått kjenne på å holde maska og hvordan det har påvirket deres hverdag, sier konstituert virksomhetsleder ved Huset oppfølgingssenter Veronica Hole.

Foredrag og stands
Med ulike foredrag og Huset fylt med stands, fikk de besøkende informasjon, samtaler og små "smaksprøver" av de forskjellige tilbudene.

I tillegg til Kirkens Sosialtjeneste var det blant annet flere brukerorganisasjoner tilstede; Wayback, Rio, Marborg og BAR (Barn av rusmisbrukere). NAV hadde stand med informasjon om Kvalifiseringsprogrammet, Gatejuristen og Jushjelpa informerte om juridisk bistand. I tillegg var SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep), Sosialmedisinsk Senter, Fontenehuset og Tromsprodukt representert.

En utfordring å leve
Prosjektleder for Verdensdagen, Rikke Philippi, holdt foredraget «Se hverandre, kast maska». Tone Rønbeck, ansatt ved Huset oppfølgingssenter, holdt foredrag om livsstyrke og mindfulness; « Vær deg sjøl, og hold deg i livet».

- Det høres kanskje enkelt ut, men de fleste av oss sliter. Det er ei utfordring å leve. Du strever med å være god nok, og du kommer aldri i mål. Det er krav utenfra og ikke minst fra deg selv. Vi jages stadig mot å bli bedre, mot det vi tror er perfekt, sier Rønbeck.

Altfor mange er ikke i livet «mens det skjer», mener hun. I stedet flykter vi fra livet med det Rønbeck kaller bedøvelse. Det å jobbe mye, trene, spise, spy, ruse seg eller ha risikofylt sex, er måter man kan bedøve seg på.

- Det er ikke så rart, for stress demper angst, rent fysiologisk. Adrenalinet demper angsten, forklarer hun. Etter hvert virker ikke bedøvelsen lenger. Og måten man overlever på, med bedøvelse, kan bli livsfarlig. Det er da man ofte må ta valget om å gå gjennom smerten - uten bedøvelse - for å overleve, mener Rønbeck.
Oppdatert