Gå til innholdet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har, i regi av Virke, hatt møte med ideelle organisasjoner om vekst i ideelt barnevern. – Vi trenger mer forutsigbarhet for å kunne rigge oss for vekst, sier generalsekretær i stiftelsen CRUX Helmuth M. Liessem i en kommentar.

Onsdag 27. februar møtte Bufdir representanter for de ulike ideelle organisasjonene på helse- og sosialfeltet hos Virke. Anskaffelsesdirektør i Bufdir Magnus Askim snakket om status for vekst i det ideelle barnevernet. Stortinget har vedtatt at ideelle aktører skal stå for om lag 40 prosent av institusjonsplassene i barnevernet innen 2025.

- Det er bra at vi møtes og at det inviteres til dialog med leverandører. Jeg skulle likevel ønske at Bufdir hadde vært mer konkret, for eksempel at det hadde hatt lagt opp en plan. Det ville forpliktet direktoratet og vært noe konkret vi kunne forholdt oss til, sier generalsekretæren i stiftelsen CRUX. Han påpeker at forutsigbarhet er grunnlaget for vekst.

- Vi er helt avhengige av forutsigbarhet dersom vi skal være i stand til å rigge oss for vekst. En forpliktende plan ville gitt trygghet for at vi vil få oppdrag. Med det på plass, vil vi kunne ta grep for å imøtekomme den veksten vi ser vil komme. Hvis vi ikke opplever forutsigbarhet, kan Bufdir oppleve en situasjon der vi ikke er klare til å levere når de har behov, sier Liessem.


 
 
Oppdatert