Gå til innholdet

Ideell sektors andel av sysselsettingen innen velferdstjenester, utdanning og sosiale tjenester har økt med nesten en prosent til 8,9 prosent i 2018. Det viser tall fra Institutt for samfunnsforskning.

- Snaut en prosent vekst kan virke lite, men det er tross alt vekst, sier Helmuth M. Liessem, generalsekretær i stiftelsen CRUX. Han påpeker samtidig at mulighetene ser gode ut framover.

- Stortingsvedtaket fra 2016 om at ideelles andel av omsorgssektoren skal opp i 25 prosent og at regjeringen skal legge en plan for å nå dit gjelder fortsatt. I tillegg vedtok Stortinget i 2018 at det ideelle barnevernet skal vokse til 40 prosent innen 2025. Vi vet godt at veien fra stortingsvedtak til realitet ikke nødvendigvis er rett fram, men det er ingen tvil om at vedtakene gir positive signaler, påpeker generalsekretær Liessem.

Helseminister Bent Høie har i tillegg varslet at han i foretaksmøtene nå i januar 2019 vil komme med konkrete krav til helseforetakene for å sikre videre ideell vekst.

Akkurat nå foregår også regjeringsforhandlinger med mål om å danne en flertallsregjering mellom Høyre, FrP, Venstre og Krf. Stiftelsen CRUX har meldt inn til den kommende regjeringsplattformen at verdien av de ideelles innsats må vektlegges i plattformen.

- Vi ser fram til 2019 og de mulighetene som ligger der, sier en optimistisk generalsekretær i stiftelsen CRUX.
 
Oppdatert