Gå til innholdet

-Det oppleves meningsfullt å ta med pasienter på oppgaver som handler om å ivareta det som er rundt oss av hus og uteareal. At vi alle, både pasienter som er i behandling over tid, og vi som jobber her, har eierskap og dermed tilstreber å ha velholdte og fine omgivelser inne og ute.  Det er mye god miljøterapi å ha det fint rundt seg. Dessuten unner vi våre pasienter at det er i slike omgivelser de skal få behandling og ro til å jobbe med sine prosjekt. Vi bestiller alltid en god lunsj, for det er også et poeng med god stemning samtidig som vi ønsker å få gjort mange oppgaver den dagen, sier klinikkleder Kjersti Sævik Larsen.

 
Miljøterapeutene Tuva og Ragnhild koser seg med å klippe hekken i hagen under "Vedlikeholdsdagen".

Fire ganger i året arrangerer CRUX Kalfaret behandlingssenter i Bergen "Vedlikeholdsdagen". Da fikser og ordner både ansatte og pasienter ulike oppgaver i og utenfor husene i begge døgnklinikker. Oppgavene er sesongavhengig, men det kan for eksempel være opprydding inne og ute, vask av klinikkbilene, koste, spyle og rydde uteområdet, klippe plen, kanskje male et gjerde, beise noen hagemøbler, klippe hekk, rydde i blomsterbed, plante i krukker. 

-Vedlikeholdsdagen er på mange måter en forlengelse av vår tenking om at pasientene skal leve hverdagen så normalt som mulig, deres helsetilstand tatt i betraktning. De er også med på normalt renhold i husene hver uke. På den annen side er også disse dagene et viktig bidrag inn i en helhetlig vurdering av økonomi, med tanke på innleie av hjelp til slikt praktisk arbeid, legger hun til.  

Hvordan organiserer dere disse dagene?
-Vi er to klinikkledere som har ansvaret for Vedlikeholdsdagene. De legges inn i høst- og vårplanene våre, og noen av dem er også felles for begge døgnklinikkene. Vi jobber da sammen med de som er på dagvakt den aktuelle dagen. Pasientene deltar i den grad de har helse og motivasjon, og vi opplever at mange av dem er med ganske aktivt gjennom dagen, sier Larsen. 

Ansatte som har inntaksarbeid og terapitimer deltar ikke, de jobber med sine vante oppgaver også disse dagene. Pasienter fra poliklinikken har sine avtaler, og pasientene i døgnklinikken går ut av Vedlikeholdsdagen når de er til psykologsamtale, og kobler seg på gruppen igjen etterpå.

-Dette er et flott tiltak der vi gjør praktisk arbeid sammen, ansatte og pasienter, som også trengs i virksomhetene. Det er sosialt og vi spiser som nevnt god mat sammen. Faktisk så bra at lunsjmåltidet på forrige Vedlikeholdsdag ble meldt inn som råbra-avvik, ler Kjersti Sævik Larsen.  

Oppdatert