Gå til innholdet

I dag er det sendt ut mail til valg av to ansatte til hovedstyret. Benytt muligheten din og stem innen fredag 1. mars 2019.

Nominasjonsprosessen er avsluttet og kandidatene er klare. Du skal i dag 5.februar ha mottatt en e-post med link til avstemmingen. Valgsystemet sikrer både anonymitet forsvarlig gjennomføring. Du kan kun stemme på TO kandidater. De to som får flest stemmer blir valgt inn, og nummer tre blir vara.

Er det faste ansatte som ikke har fått e-posten som ønsker å stemme?
Ta kontakt med Anders på hovedkontoret: a.s.mathisen@stiftelsencrux.no

Frist: Stem innen fredag 1.mars 2019.

Bakgrunn for saken
Hovedstyret har vedtatt en endring i vedtektene om at det skal velges to styrerepresentanter av og blant de ansatte. I tillegg skal det velges en vararepresentant.

Medlemmene som velges av og blant de ansatte har det samme personlige ansvar og de samme forpliktelser som øvrige styremedlemmer. Dette gjelder blant annet forpliktelser knyttet til oppfyllelse av stiftelsens formål, vern om stiftelsens autonomi, ansvar for bærekraftig drift og til forsvarlig økonomistyring. Styrets hensikt med å innlemme ansatte i styret, er å sikre ansattes perspektiv og forståelse av forhold som er til styrets behandling.

Hovedstyret er stiftelsens øverste organ, og vedtar blant annet strategier og planer for stiftelsen CRUX.
Oppdatert