Gå til innholdet

Pasienter og personalet fremfører selvlaget operaforestilling 9.-10. mars i Lier.

Plakaten for operaforestillingen.
Basert på ”Write an Opera” metodikken har Bergfløtt Behandlingssenter som første institusjon i Norge, sannsynligvis også første i Europa, brukt metodikken i arbeidet med personer med en psykoselidelse. - Pasientene har vært med å skrive tekster og musikk til 30 sanger, laget kulisser og jobbet med PR. Fremføringen i to akter blir hovedsakelig gjort av personalet. Pasientene deltar i den grad de selv ønsker. Sammen har vi laget en fantastisk opera, sier initiativtaker, ”operasjef” og sosionom Halvor Tjomsland.

Hva er Write an Opera?
Opprinnelig kommer metoden fra Metropolitan Opera House i New York, og videreutviklet ved Royal Opera House i London. Den er ment for å komponere musikk i skoleklasser. Alt skjer gjennom demokratiske prosesser, og dermed er operaen alles. Det ikke en enkelt person som har laget noen av sangene. Arbeidet går i tre faser:
1. Forberedende fase. Pasientene lærer om rytmer, hvordan bruke kreativiteten, og hvordan bruke musikk til å ”fargelegge” et dikt.
2. Skrive selve operaen. Bli enige om hovedpunktene for operaen, lage historien, skrive sangene (tekst og musikk)
3. Oppsetting og fremførelse av operaforestillingen

Operaproduksjon under tidspress
Bergfløtt er et behandlingssenter for unge personer med en psykoselidelse. Virksomheten består av en døgnavdeling med 12 plasser, samt en poliklinikk.
-Pasientene som er innom hos oss har en gjennomsnittlig innleggelsestid på rundt 3 måneder. Vi har derfor måttet begrense prosjektet i tid, for å gjennomføre det slik at flest mulig kan være med på hele prosessen, sier Tjomsland.

”Jeg meg og Bussjåføren”
Operaen heter “ Jeg, meg og bussjåføren” og handler om bussjåføren Hans Ronny og rørleggeren Gunnar og deres kompliserte liv. - Vi lar spillegleden stråle, og gleder oss til å fremføre en fantastisk opera du aldri har verken sett eller hørt maken til, sier en entusiastisk Halvor Tjomsland.

Tid: Onsdag 9. mars og Torsdag 10. mars kl 19.
Sted: Aulaen på Sylling skole, Lier
Billettpris: 100,- kr pr pers. og 300,- for familie. Gratis for barn under 10 år.
Kaféutsalg med enkel bevertning
Oppdatert