Gå til innholdet

"Det er meg det er noe galt med". Slik tenker mange unge i dag. - Vær genuint interessert i barnet ditt, rådet Finn Skårderud foreldre og deltakere på Diakonikonferansen 2015.

Finn Skårderud
De kalles generasjon prestasjon. De er unge og mottar daglig krav om å være perfekt på mange plan. Selv om Ungdata-undersøkelsen (2013) viser at dagens tenåringer gjør det bedre på skolen, har høyere terskel for rusbruk og liker å være sammen med sine foreldre, gir deres psykiske helse grunn til bekymring. Dette er tematikk som ble tatt opp under årets diakonikonferanse Ung og perfekt. Konferansen samlet over 270 deltakere og ble arrrangert av Kirkens Sosialtjeneste, Diakonhjemmets Høgskole, Menighetsfakultetet, Høyskolen Diakonova og Kirkerådet.

- Det er i seg selv ikke feil å prestere. At hele samfunnet er prestasjonsorientert, det er et større problem, sier Finn Skårderud.

Den internasjonalt anerkjente psykiateren, professoren, forfatteren og driver av instituttet Villa Sult forklarer at grunnleggende følelser som skam kan skifte karakter, avhengig av kulturen vi lever i. Når samfunnet verdsetter prestasjon og perfeksjon kan skamfølelse oppstå.

iPhone som en skammaskin
Hva som utløser skam i vår kultur har endret seg de siste tiårene. Tradisjonell skam har oppstått når en har gjort for mye ut av seg selv.

- Vår skam i dag er å gjøre for lite ut av seg selv. I dag skal du stille deg ut og slik gjøre deg selv til et objekt. Når du ser deg selv som et objekt kan du også forkaste deg selv, sier Skårderud.

Det er ikke lenger skyldspørsmålet som står sentralt - hva du ikke får lov til.

- I dag ser vi mer skam knyttet til det en ikke evner å rekke over. Slik skam rammer hele selvet. Da tenker vi: det er meg det er noe galt med.

Skårderud trekker frem Facebook som et sted der vi viser fasade og pynter på en redigert versjon av oss selv.

- Vi sender oss selv ut, og så venter vi på respons. Er det bra nok? Er jeg fin nok? Og så kan vi bli rammet av skam. iPhone er blitt en skammaskin for en del mennesker.

Skjerm barna
- Voksne bør reflektere over hvilke verdier de formidler, sier Skårderud til kirken.no.

Han mener at barn og unge skal skjermes for en del av foreldrenes private prosjekt, som for eksempel slanking.

- Jeg synes det er viktig at foreldre reflekterer over hvilke normer de sender nedover.

Skårderud anbefaler videre foreldre å trekke barna sine mer ut av den normative kulturen som kommer til uttrykk i blogger og sosiale medier.

- Der er vi koblet på, men vi er frakoblet hverandre. Få dem dratt ut derfra. Vis interesse for livet deres uten å invadere og kontrollere dem.

Unngå veldig organisert samvær
Hektiske hverdager sammen er ikke nødvendigvis veien å gå, påpeker Skårderud.

- Driv aktiviteter sammen, men uten å gjøre så mye. Ikke legg opp til et veldig organisert samvær. Ikke sysselsett barna og hverdagen så mye at de reproduserer andre.

Reproduksjon av andre, der selvet defineres ut fra andres prestasjoner, er et relativt nytt fenomen. Det kan eksempelvis komme til uttrykk i kommentarfelt på populære blogger. Unge som skriver kommentar ytrer ofte at de drømmer om å bli like fin og flink som den som skriver bloggen. Skårderud kaller dette et begjær etter å ligne andre.

- Det viktigste foreldre kan gjøre for å skape en god utvikling for sine barn, er å være genuint interessert i dem. Du blir deg selv ved at andre er interessert i deg.

Vær ekte, ikke perfekt
Ungdomsdiakon Ida Therese Rygge Vesteraas i samtaletilbudet 13-20.no møter mange ungdom som strever med å skape et godt selvbilde.

- Vi ønsker at unge bruker ungdomstida til å finne ut hvem de er mer enn hva de gjør. Ved å finne ut hvem du vil være blir du også tryggere på hva du skal gjøre. Samfunnet trenger ikke perfekte mennesker. Samfunnet trenger ekte mennesker.

Det er drivkraften bak holdningene som forteller noe om hvem du er og om din integritet, ifølge Ida.

- Det er mye mer viktig å finne ut av det enn å prøve å være perfekt. Perfekt er det heldigvis ingen av oss som er uansett, sier Ida.

Ungdom som kommer til 13-20 tar opp tema som overgrep, spiseforstyrrelser, familiekonflikter, selvskading og vold. Ida legger til rette for at ungdom kan snakke om det de selv tenker på, ikke hva de tror de voksne ønsker at de skal snakke om.

- Vi vil anerkjenne det du forteller og det du viser av deg selv. En diakon vil bli kjent med deg og din historie, ikke hva andre måtte ha fortalt om deg.

Kilde: kirken.no
Oppdatert