Gå til innholdet

– Mennesker med ruslidelser skal ikke defineres ut av det gode selskap fordi de har et «personlig problem». Det sier generalsekretær Helmuth M. Liessem, som i dag svarer opp en kronikk i Bergensavisen. Erling Gjelsvik, spaltist i Bergensavisen, stilte tidligere denne uken spørsmål om håndteringen av rusavhengighet egentlig har noe som helst innen helsevesenet å gjøre.

Illustrasjonsfoto, Kaboompics
Bakgrunnen for diskusjonen er at Bergensklinikkene, som driver rusbehandling, er kommet i hardt vær. Årsaken er at de beskyldes for å rapportere for mange liggedøgn til helsemyndighetene. Deres egen forklaring er de ikke skriver ut folk når de stikker av for å ruse seg, men i stedet forsøker å hente dem tilbake. Dermed blir det rapportert inn døgn der pasientene ikke er på plass i sengene sine. Spaltist i Bergensavisen, Erling Gjelsvik, har gått inn i diskusjonen med kronikken "Trenger vi Bergensklinikkene?" Der påpeker han at så lenge vi sykeliggjør rusmisbruk, fratar vi også misbrukerne ansvaret for selv å gjøre noe med situasjonen. Det blir derimot en sak for helsevesenet, "å behandle" dem vekk fra misbruket.

Du kan lese kronikken her. Erling Gjelsviks opprinnelige innlegg ligger som lenke i kronikken.
Oppdatert