Gå til innholdet

Les om deres ambisjoner og hva de ønsker å bidra med inn hovedstyret.

Cjrister, Heine og Maja er nye medlemmer i CRUX hovedstyret.
Stiftelsen CRUX har fått tre nye representanter i hovedstyret valgt av de ansatte. Det er valgt to ordinære styremedlemmer og ett varamedlem som, etter vedtektsendring, velges av og blant de ansatte i stiftelsen.

Christer Lilienberg
Virksomhetsleder, CRUX Tilja oppfølgingssenter (Skien) - fast styremedlem

Heine Vestvik
Barnevernspedagog/tilknytningsterapeut, CRUX hjem - Solstrand (Kopervik) - fast styremedlem

Maja Kongsbakk
Fagkonsulent, CRUX Kalfaret behandlingssenter (Bergen) - vara

Hvilke ambisjoner, eller vyer, har de tre nyvalgte representantene for sitt arbeid i hovedstyret?

Heine Vestvik er opptatt av at CRUX skal bli synlig på de svakes vegne.
– Min ambisjon å hjelpe til med å gjøre CRUX til en tydelig stemme for de svake i samfunnet og en mer synlig aktør innenfor sosialt arbeid i landet, sier han.

Vestvik vil bidra til en utvikling der stiftelsen CRUX blir en fleksibel og konkurransedyktig organisasjon som er attraktiv å bruke for både for det offentlige og det private markedet. Da er også grunnlaget lagt for stabil vekst framover.

Christer Lilienberg på sin side vektlegger stiftelsen CRUX som diakonal organisasjon
- Jeg brenner for å gjøre diakonien synlig, merkbar, inkluderende og raus i virksomheten og i stiftelsen, sier han.

Lilienberg trekker også frem faglighet.
- Det er viktig at vi vet hva vi gjør og at det er det beste for å få mennesker vi møter til å vokse, påpeker han.

Begge to er veldig enige i at ideelle organisasjoner har sin plass i samfunnet og at det er viktig å påvirke politikere for å sikre gode rammevilkår.

Maja Kongsbakk er opptatt av verdiene og målene til stiftelsen CRUX, og at disse skal reflekteres i det vi gjør til daglig.
- Jeg ønsker at de ansatte kjenner seg godt igjen i verdiplattformen vår. Vi må alle kjenne på løftet om at vi har «en jobb som gir mening», og at dette gjenspeiles i hele stiftelsen, sier hun.

Også Maja trekker fram at stiftelsen CRUX skal bli mer synlig i samfunnet.
- Jeg ønsker at vi skal være et navn som er godt kjent, og som ikke minst har et godt rykte. Jeg ønsker at ungdom, pårørende, pasienter, brukere, deltakere etc skal kjenne på at de har en tilhørighet og at vi vil de vel. De skal oppleve at vi heier på dem. Jeg ønsker at samarbeidspartnere kjenner at «sammen lykkes vi». Jeg vil at vi skal være uredd. Da må vi tørre og være en aktiv stemme ut i samfunnet, sier hun.

Vi ønsker hele trekløveret lykke til med styrearbeidet fra høsten av.

Demokratisering av CRUX
De nye styremedlemmene er personlig valgt, og får det samme ansvaret og de samme forpliktelser som øvrige styremedlemmer. Forpliktelser er knyttet til oppfyllelse av stiftelsens formål, vern om stiftelsens autonomi, ansvar for bærekraftig drift og til forsvarlig økonomistyring.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi nå har fått medlemmer i styret som er valgt av dere ansatte. Dette innebærer en demokratisering av organisasjonen som er både hensiktsmessig og nødvendig, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem

De nye styremedlemmene tiltrer formelt i CRUX sitt hovedstyre 1. juli 2019.
Oppdatert