Gå til innholdet

I høst har Solstrand Barnevernsenter arrangert kurs over tre kvelder med psykologspesialist Joachim Haarklou som foredragsholder. 

Foredragsholder Joachim Haarklou
Temaene for kursdagene er svært aktuelle og noe de fleste som jobber med barnevernsarbeid kjenner seg igjen i. Særlig er de beskrivende for hverdagen til beredskapshjem og fosterhjem:

«Når kjærlighet ikke er nok, vis meg vei»  - om oppdragelse av barn med tilknytningsforstyrrelse

«Elsk meg frisk»  - om behandling av tilknytningsforstyrrelse, tilknytningsfremmende aktiviteter og hjelpemidler. 

«Adoptivbarn, fosterbarn og andre barn og ungdom med reaktiv og udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse eller tidlig følelsesmessig skade» - om normalutvikling, skjevutvikling og tilknytningsforstyrrelsessymptomer.

Solstrand har utviklet eget kurs for fosterforeldre
I høst har Solstrand Barnevernsenter hatt "tilknytning og trygg base" som hovedtema i opplæring og veiledning av beredskapshjem og fosterhjem. Psykologspesialist Joachim Haarklou har i den anledning vært foredragsholder for fagkonsulenter, miljøterapeuter og fosterforeldre ved Solstrand. 

Haarklous kurs og formidling av faget har vært utgangspunktet for Solstrands eget opplæringskurs for nye fosterforeldre. Han har gjennom mange år vært en viktig kilde til fagkunnskap og inspirasjon for de ansatte.

- Joachim Haarklou har en fantastisk evne til å formidle et komplisert og vanskelig tema på en engasjerende og forståelig måte. Han har gitt oss større innsikt og forståelse for:
  • barns tilknytningsbehov
  • viktigheten av godt foreldre og barn samspill i de første leveår
  • barnets atferd når samspillet med omsorgspersonene ikke har vært godt nok
Da vi fikk en så dyktig foredragsholder til å formidle et så viktig tema måtte vi jo invitere våre samarbeidspartnere med. Det var deltakere fra barnevernstjenestene, barnehager, skole, PPT, Bufetat og private organisasjoner som driver med fosterhjemsarbeid deltok på kurset,  forteller fagskonsulent ved Solstrand Barnevernsenter Ann-Mari Larsen.
Oppdatert