Gå til innholdet

Kari Kjønnås Kjos (Frp), leder for helse og omsorgskomiteen på Stortinget, mener Jarlegården gjør en stor jobb.

Kari Kjønnås sammen med tre av deltakerne ved Jarlegården.
Onsdag 25.februar fikk Jarlegården oppfølgingssenter i Steinkjer besøk av Kari Kjønnås Kjos (Frp). Hun ønsket å høre hvordan hverdagen er for deltakerne på senteret, og hvilke utfordringer Jarlegården har. Kjos ønsket også innspill til ny politikk både nasjonalt og lokalt.

Brukermøter i forkant av besøket
- I forkant av besøket gjennomførte vi brukermøter, der vi sammen snakket om bestillingen fra Kari Kjønnås Kjos, forteller virksomhetsleder Jørn Holmen. I løpet av besøket fortalte 5 av Jarlegårdens deltakere kort om sine historier. Virksomhetsleder informerte om historien bak Jarlegården, målsettingen og hvem oppdragsgiver er. I tillegg beskrev han hverdagen ved senteret. Miljøterapeut Arve Vatn informerte om tiltaket inn mot fengslene, og Morten snakket om sin vei fra bruker til ansatt.

- De siste 20 minuttene var det åpnet opp for spørsmål og diskusjon. Her ble det snakket om utfordringer fra bruker-, oppfølgingssenterets- og stiftelsens perspektiv, forteller Holmen.

Frp om besøket på sin hjemmeside
Lederen av Stortingets helse- og omsorgskomité Kari Kjønaas Kjos fikk en rundtur med Nord-Trøndelag FrP, hvor hun blant annet fikk besøke Jarlegården på Steinkjer. Jarlegården er en institusjon drevet av Kirkens Sosialtjeneste med fokus på rehabilitering for personer som har vært i kriminalomsorgen eller i rusmiljøet.

- Jarlegården har en fantastisk satsning på oppfølging av mennesker som havner utenfor i samfunnet. Jarlegården arbeider på en sånn måte at de bygger langtidsrelasjoner, som gjør at disse menneskene ofte kommer tilbake hit om livet butter og en trenger mer oppfølgning, sier Kjos.

Kjos mener at Jarlegården gjør en stor jobb for å få mennesker som har snublet mange ganger, tilbake til rehabilitering og et bedre liv.

- Mange av disse har havnet tilbake på startstreken gang på gang. Det skremmer meg at det som oftest er det kommunale systemet som svikter mange av disse menneskene. De trenger mer forutsigbarhet etter lengre fengselsopphold. Vi må jobbe for et bedre oppfølgingssystem i Nav og i kommunen, mener Kari.
Oppdatert