Gå til innholdet

- Dere representerer det beste vi kan by på, sa leder av hovedutvalget for helse og veldferd, Heidi Hamadi (SV).

Tilja-band opptrådte på jubileet.
Deltakere, samarbeidspartnere og venner av Tilja oppfølgingssenter i Skien, feiret virksomhetens fem års jubileum torsdag 28.april. Med eget Tilja-band, sammensatt av ansatte, et styremedlem fra Tilja og samarbeidspartnere var det tilrop om ”vi vil ha mer” da de hadde spilt "True color", Still haven't found what I am looking for" og allsang med ”Splitter pine”!

Ønsker om videre samarbeid
Det var mange som ønsket å gratulere Tilja oppfølgingssenter med jubileet. Varaordfører Geir Tønnessen (V) sa i sin tale:
- Jeg er stolt over at Tilja er i Skien. Det er et flott tilbud til de som har kommet skjevt ut av hoppkanten, og fått et dårlig nedslag. Tilja kan være der på sletta sammen med deltakerne. Tilja oppfølgingssenter er en meget viktig faktor for mange mennesker i byen vår. Takk for innsatsen! Tønnessen overrakte en pengegave på 3 000 kroner fra hovedutvalget for helse og velferd, politisk ledelse og administrasjonen i Skien kommune.

- Takk for pågangsmot, optimisme, at dere har tid og omsorgen. Dere representerer det beste vi kan by på, sa leder av hovedutvalget for helse og velferd, Heidi Hamadi (SV). Hun har et håp og ønske om et videre samarbeid for de voksende oppgavene fremover. - Vi skal ta vare på hverandre”, avsluttet hun. Bogerstadklinikken takket for godt samarbeid, og fremhevet at pasientene deres er veldig godt fornøyd med Tilja. De opplever tiltaket som trygt og godt, og Borgerstadklinikken ser frem til et videre samarbeid.

Takket ildsjelene
Arbeidet med å få realisert Tilja tok til to år før oppstart. Styreleder Kjell Rugkaasa var en sentral person og ildsjel i det arbeidet, og han er fortsatt styreleder. Rugkaasa takket deltakerne, virksomhetsleder Eva Løberg og staben for alt de legger ned ved Tilja oppfølgingssenter. Også fagsjef Trond Pisani Danielsen og seksjonssjef Ruth Ingrid Ulstein Bøe fra hovedkontoret takket alle ildsjeler for stor innsats og at de har gjort Tilja mulig.

Åpning av motorsykkelverksted
- 20.oktober tok vi det første spadetaket i "betongen", og med unntak av det elektriske har vi bygget hele verkstedet selv. Ca 20 deltakere fra Tilja oppfølgingssenter og Tyrilistiftelsen har bygget dette sammen, sa arbeidsleder Arvid Andreaasen da motorsykkelverkstedet ble åpnet under den samme markeringen..

Den høytidelige snorklippingen var det Jan Gunnar Skoftedalen som fikk gjøre. Han er i dag virksomhetsleder for rus og psykiatri i Skien kommune, og var også med å starte Tilja. - Det er stor støtte og tverrpolitisk enighet i Skien på rusfeltet. Og det er ikke tilfeldig hvilke organisasjoner vi samarbeider med. Det er gode organisasjoner med ryggrad over tid. Tilja oppfølgingssenter har bygget opp et enormt nettverk, og bruker det aktivt. Dere er tidlig ute og enestående her. Det er fremtidens måte å arbeide på. Vi skal jobbe videre med å få midler sammen, sa Skoftedalen.
Oppdatert