Gå til innholdet

Tilja oppfølgingssenter i Skien mottok tirsdag 250 000 kroner fra ExtraStiftelsen til prosjektet "Berørt av livet – et massasjeprosjekt”. 

Tilja ligger fint ved vannet nær Skien sentrum.
- Da jeg fikk vite at vi fikk innvilget hele beløpet vi søkte om ble jeg utrolig glad. Det hadde jeg nesten ikke trodd, fordi vi vet at nåløyet er ganske lite, sier miljøterapeut Elise Sneltvedt. Hun er ansvarlig for prosjektet, utdannet sykepleier med etterutdanning i Rus- og avhengighetsproblematikk.

- Tidligere har vi arrangert flere velværedager med massasje hvor tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært gode. De beskriver at de får en ro og følelse av velvære som styrker dem i hverdagen. Mange av dem er sårbare, og har ofte negative erfaringer med berøring. Tilbudet gis til kvinner og menn adskilt. Vi har erfart at dette gir trygghet og flere benytter seg av tilbudet. Deltakerne er ikke orientert om at vi fikk prosjektmidler til dette, men det vil de bli svært glade for, smiler Sneltvedt.

Gode opplevelser er viktig for rehabiliteringen
Hovedmålet er å hindre tilbakefall til rus og kriminalitet ved å bidra til gode opplevelser. Massasjetilbudet er en annen form for personlig omsorg enn den Tilja tilbyr ellers. Avspenning, velvære, bedret egenomsorg er stikkord, i tillegg kan deltakerne dra nytte av det øvrige tilbudet ved oppfølgingssenteret.

- Vi tror at et slikt velværetilbud kan være et godt supplement til en sammensatt og helhetlig oppfølging for øvrig. Massasjen er tenkt å være et tilbud hvor deltakerne kan få hjelp til avkopling fra hverdagen. Et sted hvor de kan få løst opp spenninger som kan ha satt seg i kroppen, sier Sneltvedt.

Hvordan skal dere praktisk gjennomføre tilbudet?
- Deltakere ved snekkerverkstedet vårt bygger et velvære rom for oss. Utsmykking og fargevalg skjer i samspill med deltakere på "Det kreative rommet" ved Tilja. Det er viktig for oss at alle har et eierforhold til det som foregår av aktiviteter på Tilja, sier Sneltvedt.

En fagutdannet massør med erfaring fra deltakergruppen engasjeres i 50% stilling. I tillegg er det to sykepleiere med videreutdanning i psykiatri og rus, som vil følge opp med samtaler og veiledning. - Samtidig samarbeider vi med andre i tiltakskjeden som kan bistå deltakerne, understreker Elise Sneltvedt. - Vi ønsker å gi tilbudet til fire kvinner og fire menn, som følges opp gjennom hele prosjektåret. Det må føres daglig logg og evalueres kontinuerlig gjennom direkte tilbakemeldinger fra deltakerne, forteller hun.

Om ExtraStiftelsen
  • 27 frivillige organisasjoner eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet.
  • Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter som i 2011 var 220 millioner kroner. 
  • Midlene fordeles likt mellom områdene: Forebygging, Rehabilitering og Forskning. 
  • I alt er 103 organisasjoner ble tildelt midler til 528 prosjekter.
Oppdatert