Gå til innholdet

Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at Johan Arnt Wenaas døde brått tirsdag 28. Juli, 74 år gammel.

Johan Arnt Wenaas
Johan Arnt Wenaas var generalsekretær i Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste i perioden 1993 til 2008. Han kom hit fra stillingen som forstander og direktør ved Stiftelsen Lovisenberg.

Han var leder i en viktig periode for Kirkens Sosialtjeneste der stiftelsen fant sin form og utviklet sine tjenesteområder, ofte under vanskelige rammebetingelser. Flere virksomheter ble opprettet i hans periode og andre fikk styrket sin posisjon .

Johan Arnt var en inspirerende leder med stor klokskap og personlig integritet. Han hadde fokus på hvordan våre grunnleggende, diakonale verdier kunne gi kraft, retning og kvalitet til Kirkens Sosialtjeneste sine aktiviteter , - en arv vi ønsker å føre videre.

Vi er takknemlige for Johan Arnt sin uvurderlige innsats for oppbyggingen av vår organisasjon.

Johan Arnt Wenaas var også en sentral leder for diakonien i Norge. Han var levende opptatt av hva det innebærer å være en diakonal institusjon i et moderne og livsynsåpent samfunn, og hvordan teoretiske modeller for diakoni kunne gis uttrykk i praksis. Han var leder av Diakoniledermøtet og forfattet inspirasjonsheftet; «Diakoni, - et annerledes språk» som ble sendt ut til alle landets menigheter og diakonale institusjoner. Han skrev bøker om sjelesorg som har fått betydning for faget. Han holdt også utallige foredrag og inspirasjonssamlinger i menigheter, lag, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

Han hadde også et internasjonalt engasjement og bidro blant annet til å bygge opp et sjelesorgsenter for Aidssyke og overgrepsofre i Malawi.

Johan Arnt var en aktiv pensjonist helt fram til det siste. Han satt i flere styrer og utvalg innen kirke og diakoni og han vikarierte som prest, denne sommeren som sykehusprest ved Diakonhjemmet.

De siste dagene har vi mottatt henvendelser fra flere mennesker som møtte Johan Arnt. De forteller sine historier om hvordan de har opplevd støtte og inspirasjon gjennom hans lederskap og personlige væremåte.

Vi er mange, i og utenfor vår organisasjon, som minnes Johan Arnt med takknemlighet. Våre tanker går nå til hans nærmeste.

Vi lyser Guds fred over Johan Arnt Wenaas sitt minne.

Gunnar Dehli
Styreleder

Helmuth M. Liessem
Generalsekretær


Oppdatert