Gå til innholdet

I en ny kampanje ønsker Solstrand Barnevernsenter i Kirkens Sosialtjeneste å takke alle familiene som allerede er gode fosterhjem. 

Solstrand har laget en liten film med takk til alle fosterhjem
Solstrand rekrutterer, utdanner og følger opp fosterhjem. Nå har de laget en film som lanseres i disse dager. Filmen ønsker å vise at man ikke trenger superkrefter for å være et godt fosterhjem. Det handler ikke om det spektakulære, men om hverdagene. Om rammer, stabilitet og omsorg. Om helt vanlige ting.

Solstrand inviterer til nytt fosterhjemskurs i september. Fosterhjemmene på Solstrand gir omsorg til barn med særskilte omsorgsbehov. De fosterhjemmene som skal påta seg et slikt ansvar trenger opplæring og tett oppfølging for å kunne forstå og møte barnets behov.

Ønsker ulike type familier som fosterhjem
Barn er ulike, og derfor ser Solstrand etter fosterhjem med ulike interesser og kulturelle bakgrunner. Felles for dem alle er at de må ha god omsorgsevne og overskudd til å ta seg av barn. Fosterhjemskursene er gratis og helt uforpliktende, og bygger på forskjellige teorier og metoder innenfor barnevern. Over seks samlinger får potensielle fosterhjem opplæring av fagkonsulenter gjennom teori, film, øvelser og gruppeoppgaver. Deltakerne får lære om fosterhjemsarbeid og om barns utvikling og tilknytning. De får også lære om hvilke behov barn kan ha som følge av å ha levd i omsorgssvikt. Fosterforeldrene skal i løpet av kurstiden bli mer kjent med seg selv, som par og familie. Kurset gir et godt grunnlag for familiene å vurdere om fosterhjemsoppdrag kan passe for dem.

Tett oppfølging og veiledning
Fosterhjemmene har tett kontakt med Solstrand og hverandre. Oppfølging på telefon, i hjemmet og på felles veilednings- og oppfølgingssamlinger gjør at fosterhjemmene alltid har noen å snakke med. Familiene skal få den støtten de trenger for å være en trygg havn for barna. Solstrand har også miljøterapeuter, fritidskontakter og støttehjem tilknyttet slik at hvert barn får et individuelt og godt tilpasset tilbud. Å være fosterhjem for barn med særlige omsorgsbehov kan være krevende. Alle fosterhjem ved Solstrand er derfor oppdragstakere i full stilling og vil få godgjøring etter utdanning og erfaring, samt pensjons- og forsikringsordning.

På kampanjesiden fosterhjemshelter.no kan du se filmen, lese mer om fosterhjemsarbeid og ta kontakt. Du kan også be Solstrand kontakte deg dersom du ønsker det, og du kan ta en enkel test for å se om du passer som fosterhjem på Solstrand.
Oppdatert