Gå til innholdet

Ulike steder i landet ruller det biler fra Kirkens Sosialtjeneste som er synlige i nærmiljøet.

Flere virksomheter i Kirkens Sosialtjeneste har egne biler som brukes til ulike gjøremål. For noen er det å synliggjøre tjenestene via bilreklame en fin måte å markere seg på. For andre er det ikke naturlig eller ønskelig. I dag ruller biler fra Vindfanget Vedlikehold (Os i Hordaland), Øvre Eiker tiltakene (Hokksund) og Hamartiltakene med bildekor. Og flere er på vei.
Oppdatert