Gå til innholdet

Den første Diakonikonferansen i Grenland samlet over 160 mennesker i to dager til foredrag og workshops rundt temaet "Roten til alt godt", og med egen Bob Dylan-messe på kvelden.

Fra Bob Dylan-messen i Skien kirke under Diakonikonferansen.
Målet var å samle diakonien i Grenland og løfte frem hva er diakoni er for menigheter, diakonale organisasjoner og fagmiljøer. Deltakerne kom hovedsakelig fra ulike lokale diakonale organisasjoner, ansatte og diakonalt interesserte fra menigheter, i tillegg til noen interesserte fra Skien kommunen og friomsorgen. Ordfører åpnet konferansen, og varaordfører deltok på deler av arrangementet.

Samarbeidsarrangement

Konferansen var et initiativ fra CRUX Tilja oppfølgingssenter. De kontaktet Skien Baptistkirke, "Der du bor Grenland" og Den norske kirke som ble medarrangører av konferansen som ble holdt i Skien Baptistkirke. Neste Diakonikonferanse er allerede fastsatt til høsten 2020. Da blir også Kirkens SOS med som arrangør.

CRUX Tilja oppfølgingssenter driver prosjektet «Ett skritt på vei» som skal motvirke ensomhet. Dette har blant annet resultert i «Tilja-teateret» som er et musikk- og teaterprosjekt. Deltakerne derfra gjennomsyret konferansen med kulturelle innslag før hver programpost.

- Vi ønsker å bruke fellesskap som metode for å jobbe med ensomhet, og skape innhold i livet. Dette ville vi bruke inn i en diakonikonferanse, da både gjør man og snakker man diakoni. Og vår erfaring med å jobbe med musikk og teater blant deltakere, er den aktiviteten som fort bidrar til å bygge selvfølelse og selvtillit, sier virksomhetsleder Christer Lilienberg. I tillegg var det også en salgsutstilling av kunst laget av deltagere ved CRUX Tilja oppfølgingssenter.

Gode tilbakemeldinger

- Den umiddelbare responsen har vært fantastisk god. Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger om at dette var viktig, og høy faglig kvalitet både på innhold og gjennomføring av konferansen. Det er veldig positivt når vi ser at man snakker på tvers av både menigheter og organisasjoner. Det var jo det vi ønsket å få til. Dette arrangementet setter CRUX enda en gang på kartet i Grenland, på en utrolig god måte, sier Lilienberg som var på NRK Telemark sammen med en deltaker dagen før Diakonikonferansen startet og snakket om den og hvor viktig ettervern er.

Bob Dylan-messe
Som en del av konferansen ble det holdt en Bob Dylan-messe i Skien kirke torsdag kl. 19.00. Planen var at den også skulle holdes i Skien fengsel. Fordi artistene ikke ble sikkerhetsklarert i tide, ble konserten flyttet til Arkaden kjøpesenter fredag kl. 12, som en gave til byens innbyggere. Både rådmann og kommunalsjef var tilstede, og mange stoppet opp og lyttet.

Stolt generalsekretær

- Jeg er både glad, takknemlig og imponert over at CRUX Tilja har tatt på seg oppgaven det er å organisere en slik flott Diakonikonferanse. Dette er viktig for diakonien i Grenland for å bygge identitet og kontakt mellom diakonale aktører, og for å gjøre diakonien enda bedre. Det er kjempebra at de løfter frem deltakere som på en flott måte illustrerer hva diakonien egentlig handler om. Det siste innslaget på konferansen var Tilja-teateret sang «Det handler om å leve» sammen med salen. Det gjorde sterkt inntrykk, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.
Oppdatert