Gå til innholdet

Kirkens Sosialtjenestes TSB Stavanger inviterte til "Åpen dag" for å vise frem klinikken og hvordan det arbeides. Med større oppslutning enn påmeldte, og gode tilbakemeldinger i etterkant, snakkes det om "neste gang".
Gjestene på "Åpen dag" ble godt tatt imot hos Kirkens Sosialtjeneste TSB Stavanger.

Både pasienter og ansatte bakte, pyntet og la opp det faglige innholdet. Alle hadde sine arbeidsoppgaver. 40 besøkende fra hjelpeapparatet fikk et variert program med ulike poster:

  • Omvisning både på døgn- og poliklinikken
  • Dialogsamtale mellom ansvarlig behandler/psykolog og en pasient som nylig har fullført behandlingsforløpet. Samtalen dreide seg om erfaringer fra behandling og opphold i klinikken
  • Kort innføring i behandlingstilbudet og –filsofien, hvor temaer som inntaksprosessen, miniteam og behandlingsfasene ble gjennomgått

- Jeg opplever at både pasienter og ansatte er stolte av klinikken vår, og de begeistret og engasjerte de som kom på besøk. I etterkant har vi fått mange positive tilbakemeldinger på alt fra lokalene, behandlingsmodellen og at pasientene er så delaktige og har mye ansvar i egen behandling. Vi synes dette var så nyttig og snakker allerede om "neste gang", forteller fungerende virksomhetsleder Elsa Kvam.

Oppdatert