Gå til innholdet

70 ansatte, hovedsaklig fra Kirkens Sosialtjeneste, deltar på et kursløp til Styve Gard og RVTS region vest.

- Det er økt fokus på tema "Traumesensitiv Omsorg" i barnevernet. Vi var så heldig å få til et kurssamarbeid med RVTS region vest (Ressurssenter om vald, traumer og sjølvmordsførebygging), sier Kjetil Johnsen, fagrådgiver ved Styve Gard.
 
Stor pågang
-Det har vært stor pågang fra andre virksomheter, både til RVTS og til oss på Styve, om å få delta. Opplæringen til RVTS er svært ettertraktet, forteller han. Deltakerne kom fra alle fire barnevernsvirksomheter i Kirkens Sosialtjeneste (Bokn Bufelleskap, Styve Gard, Rostad Ungdomsheim og Solstrand Barnevernsenter). I tillegg er det deltakere fra stiftelsene Garnes Ungdomssenter og Voss barnevernsenter, forteller Johnsen.

Opplæringsløp
Deltakerne gjennomfører 2 + 2 dager med opplæring. Deretter fortsetter samarbeidet med RVTS gjenom råd- og veiledningstjeneste. Noen ansatte ved Styve Gard får et videre opplæringsløp, med mer spesifikk opplæring innen "Traumesensitiv Omsorg". De skal deretter være kompetansepersonale innad i virksomheten i det videre arbeidet. 
 
Sikre balansen mellom ulike teorier og metoder
- Ved Styve Gard opplever vi at dette er kunnskap og et tankesett som er godt fundamentert i hverdagen vår. Vi kan imidlertid oppleve at dette perspektivet kan bli litt ”nedprioritert” når vi har fokus på metodeopplæring, implementering og bruk av mer kognitive atferdsteoretiske metoder. Vi har derfor ekstra fokus på dette i år, for å sikre balansen mellom ulik forståelse, teori og arbeidsmetoder, sier Johnsen. 
 
 
Oppdatert