Gå til innholdet

Arbeidstidsordninger der ansatte bor og lever sammen med barn og ungdom i barneverninstitusjoner, er blitt mer vanlig viser ny FAFO-rapport. Det er gode erfaringer med ordningen også i Kirkens Sosialtjeneste.

I Kirkens Sosialtjeneste praktiseres også medleverordningen. Her er Rostad Ungdomsheim på Inderøy.
Rapporten "Arbeidstid i barneverninstitusjonene" ble lagt frem rett før påske. Prosjektet har undersøkt praktisering og regulering av forskjellige former for turnus i barneverninstitusjonene. Både ansatte, ledere og ungdommer er i hovedsak fornøyd med disse såkalte medleverordningene, viser rapporten fra Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Dag Olberg (Fafo) har laget rapporten sammen med Karen-Sofie Pettersen (AFI).

Kontinuitet og stabilitet
Rapporten viser at arbeidstidsordninger med utvidete arbeidsperioder er blitt vanligere i landets barneverninstitusjoner. Den viktigste årsaken til oppslutningen om disse ordningene er positive behandlingsresultater i form av økt stabilitet og kontinuitet for barn og ungdommer som har institusjonen som sitt hjem.

Gode erfaringer i Kirkens Sosialtjenestes
- Ved alle våre fire barneverninstitusjoner brukes i all hovedsak medleverturnus, og tilbakemeldingene vi får fra våre ansatte er at de jevnt over svært godt fornøyd med denne turnusordningen. De trekker fram de samme argumentene som Fafo-rapporten, sier seksjonssjef Asbjørn Sagstad i Kirkens Sosialtjeneste.  

Rapporten peker ellers på behovet for å se nærmere på de helsemedisinske studier av sammenhengen mellom komprimert arbeidstid/blokkarbeidstid og helse, en studie Sagstad ønsker velkommen. - Fortsatt har vi for lite kunnskap om de helsemessige konsekvensene av en slik langturnusordning, sier Sagstad.

Denne Fafo-rapporten er sluttrapporten fra prosjektet «Evaluering av medleverforskriften», som Fafo og AFI har utført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-,likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Oppdatert