Gå til innholdet

Oppfølgingsavdelingen har nå passert 60 hjemmebaserte tiltak for ungdommer. Etterspørselen etter tiltak er stor.

Tristique augue voluptatem aliquip, ex? Class ornare nesciunt mattis consequuntur feugiat.
Styve Gards arbeid spenner fra behandling i institusjon til rekruttering og oppfølging av forsterkede fosterhjem, samt hjemmebaserte tiltak. I 2007 startet Styve Gard opp egen oppfølgingsavdeling, hvor målet er å forebygge at unge mennesker, som av ulike grunner befinner seg i risikosonen, utvikler alvorlige helse- og sosiale problemer. Hjelpetiltaket skreddersys for hver enkelt ungdom som får tett og god oppfølging.

Fra 10 til 60 ungdommer på to år
I løpet av to år har oppfølgingsavdelingen på Styve Gard økt antall hjelpetiltak for ungdom dramatisk.
- I 2011 fulgte vi opp 10-12 ungdommer, og i dag har vi 60 hjelpetiltak. Veksten som vi har hatt de to siste to årene hadde ikke vært mulig dersom vi ikke hadde hatt så godt innarbeidet metodikk og ansatt kompetente medarbeidere. Det er dyktige medarbeidere som har gjort at vi har kunnet vokse så fort. I dag har vi 16 årsverk i avdelingen, og de ansattes faglige bakgrunn er: Barnevernpedagoger, vernepleiere, sosionomer, pedagog, folkehelsearbeider og et par med universitetsutdanning. Miljøet og samarbeidsklimaet er svært bra, forteller avdelingsleder Frode Mosevoll. - Vi tror at etterspørselen etter tiltakene våre er stor fordi vi leverer kvalitet og at tilbudet vårt er individuelt tilrettelagt den enkelte bruker. I forrige uke hadde vi 6 nye forespørsler. Vår utfordring nå er ”Hvor stor skal vi bli?” Dette er en hyggelig utfordring, påpeker Mosevoll.

Utvidet målgruppen
I starten var avdelingen mest rettet mot ungdommer som hadde behov for ettervernstiltak, og i hovedsak for ungdommer som hadde vært på institusjonsavdelingene til Styve Gard. Etter hvert ble det etablert et samarbeid med Due-tiltaket og Bergen Kommune om oppfølgingstiltak for eldre ungdommer i alderen 17-25 år. Og i 2011 vant de en konkurranse i Bergen kommune om hjemmebaserte hjelpetiltak for barn/unge i aldersgruppen 12-18 år med sammensatte og store hjelpebehov. - Vi ser at det virker forebyggende på sterkere tiltak, å komme inn tidligere med tiltak i hjemmet. Det er et stort behov for å følge ungdommer som har vært i behandling i institusjonsavdelingene våre, i den sårbare overgangen til en selvstendig tilværelse, sier Mosevoll.

Flere bein å stå på
Bergen kommune er den viktigste oppdragsgiver og samarbeidspartner, men oppfølgingsavdelingen ved Styve Gard yter også hjelpetiltak til andre kommuner i Hordaland. - Vi ser at det er et stort behov for tiltaket vårt i andre kommuner. Vi har en god modell for hjemmebasert oppfølging, og på sikt tror jeg at vi kan etablere flere tiltak i andre nabokommuner. Vi har hele tiden sett for oss at oppfølgingsarbeidet og hjemmebaserte tjenester er et varig tilbud som er kommet for å bli. I barnevernet er det tydelige føringer på at det skal satses på gode hjemmebaserte hjelpetiltak. Antall institusjonsplasseringer skal ned. Barnevernet har også hatt en dreining mot konkurranseutsetting, og vi har hatt behov for flere bein og stå på, sier Frode Mosevoll.

Oppdatert