Gå til innholdet

Situasjonen er snudd for Styve Gard som var nær nedleggelse.

Bolstad - Styve Gard sin nye avdeling.
I desember 2008 opplevde Styve Gard å miste mye av sitt fotfeste, da de ikke fikk kontrakt i anbudsrunden som ble avviklet. Etter den tid har det vært jobbet hardt og målrettet med å finne nye muligheter for Styve Gard. Hovedstyret har også hele tiden hatt stor tro på en ny fremtid for virksomheten.

- Vi har fremdeles utfordringer som krever stort fokus, for vi er en organisasjon som hele tiden må prioritere utviklings- og endringsarbeid med sikte på å være konkurransedyktig både på pris og kvalitet. Det er likevel godt at vi nå kan konstatere at vi er i ferd med å lykkes i omstillingsarbeidet vårt. Vi har nådd hovedmålet som har vært å sikre at vi kommer igjennom anbudskrisen fra desember 2008. - To år etter, er situasjonen nå at det er høy aktivitet på Styve Gard, forteller virksomhetsleder Jan Bjarte Kjelby.

Nytt hus og ny avdeling
Kirkens Sosialtjeneste har kjøpt et nytt hus på Bolstad. Der er det planer om å etablere en ny avdeling. I sommer inngikk Oslo kommune avtale med Styve Gard om å kjøpe plasser, og det blir mest sannsynlig rusplasser. - De første ungdommene fra Oslo kommune flytter antakelig inn før nyttår, sier Kjelby.

Full fart i oppfølgingsavdelingen
Aktivitetsnivået er høyt i oppfølgingsavdelingen til Styve Gard. Den tilbyr oppfølging i hjemmet for vanskeligstilt ungdom i Bergen. Tilbudet er også et alternativ til institusjonsplass for noen av ungdommene. - Vi har nå tiltak på 22 ungdommer, og flere blir det. Vi mottatt stadig nye henvendelser, sier Frode Mosevoll, avdelingsleder ved Styve Gard.

Målgruppen for hjelpetiltakene er todelt. Den ene gruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som har behov for hjelp å etablere seg i egen bolig, og få en selvstendig tilværelse. Den andre gruppen er barn/ungdom i alderen 13-18 år som bor hjemme. - I denne målgruppen ser vi at det er overraskende mange som sliter med psykiske problemer. Svært mange av dem dropper ut av skolen. For øyeblikket er det syv ansatte i avdelingen. Vi jobber med å rekruttere nye for å imøtekomme etterspørselen fra Bergen kommune. Vi får også forespørsler i fra nabokommuner, sier Mosevoll.

Satser på kompetanseheving
For å kunne møte de sammensatte behovene som ungdommene har, satser Styve Gard på kompetanseheving. Alle ansatte i oppfølgingsavdelingen har fått opplæring i nettverkskartlegging og intervensjon. Det har også blitt satset på utdanning og oppfriskning i ART (metode i sosial ferdighetstrening, sinnekontroll og moralsk resonering). I neste uke starter fem ansatte med opplæring i kartleggingsverktøyet EuroAdad i regi av Sirus.
Oppdatert