Gå til innholdet

Stiftelsen CRUX er en av landets største ideelle leverandører av barnevernstjenester. Stiftelsen tar nå det store steget inn i markedet i Oslo, etter å ha blitt en av leverandørene på oppfølgingstjenester rettet mot ungdom i Oslo kommune.

– Dette er en flott mulighet for oss og vi gleder oss til å komme i gang, sier generalsekretær i stiftelsen CRUX, Helmuth M. Liessem. Stiftelsen har hittil hatt mesteparten av sin barnevernsvirksomhet på Vestlandet. Med unntak av én barnevernsinstitusjon på Nesodden, har den vært fraværende i det sentrale østlandsområdet og i Oslo. Det blir det altså slutt på nå.

Helt konkret har stiftelsen CRUX fått kontrakt på levering av miljøarbeidertjenester til barn og ungdom som har utfordringer med rus, kriminalitet og skolefravær. Den har også fått kontrakt på levering av oppfølgingstjenester til ungdom som bor på hybel og trenger støtte på veien til et selvstendig liv.

Generalsekretæren forteller at stiftelsen har brukt tiden fra levering av tilbud til avgjørelsen kom, fornuftig. – Vi har omdisponert internt, slik at vi kan sette i gang rett over ferien. Men vi trenger også å styrke oss utenfra. Ny person vil være på plass i august, sier han og krysser fingrene for mange oppdrag fra kommunen.

- Politiske signaler tilsier en dreining fra institusjonsplasseringer til mer hjemmebasert hjelp. Vi ser disse oppgavene som fremtiden innenfor barnevern, og satser på mange oppdrag fra kommunen, sier en optimistisk Helmuth M. Liessem.
Oppdatert