Gå til innholdet

Onsdag 25.januar starter første av seks episoder av dokumentarserien "Stemmene i hodet". Vi får et nært møte med tre unge mennesker med felles tilknytning til Bergfløtt Behandlingssenter, som alle har erfart å leve med psykoselidelser.

"Stemmene i hodet" på NRK1 onsdager kl. 22.15
Onsdag sendes første episode av dokumentarserien «Stemmene i hodet». Seerne får følge de tre medvirkende i behandling og på hjemmebane, og vi får et unikt innblikk i hvordan det er å leve med en psykisk lidelse.

Forebygge fordommer og stigmatisering
I serien møter vi Maria, Benjamin og Ruth Andrea som alle har eller har hatt en psykoselidelse. Vi følger deres indre kamp med «stemmene i hodet», med selvtvil og med vanskelige tanker og følelser, og deres ytre kamp for å mestre hverdagen med alt den innebærer av møter, relasjoner, gjøremål og rutiner.

Men fremfor alt møter vi tre unge mennesker som deler av sine erfaringer på en måte som gjør at vi blir trukket inn i deres liv og ser dem som nettopp det de er; tre unge mennesker. Vi føler med dem når de kjenner på utilstrekkelighet og ensomhet, og vi jubler med dem når de opplever gjennombrudd i mestring. Kort sagt, vi identifiserer oss med dem.

Nettopp denne identifiseringen har vært viktig å oppnå for filmskaperne ved regissør Gunhild Asting og for Bergfløtt Behandlingssenter og Kirkens Sosialtjeneste. Det å bidra til å bygge ned fordommer og forebygge stigmatisering av mennesker med psykiske lidelser har også vært en hovedmotivasjon for de tre medvirkende. Det er viktig for dem å formidle at et menneske er mer enn sin diagnose, at diagnosen er noe man har, ikke noe man er. Dette kommer også tydelig fram i serien der Maria, Benjamin og Ruth Andrea er portrettert som hele mennesker, som deg og meg, med evner og ferdigheter over et vidt spekter.

Stemmer som snakker på egne vegne
Vi har fått spørsmål om hvordan vi kan tillate å utsette sårbare mennesker for denne eksponeringen. Vårt svar på dette er todelt. For det første vil vi som organisasjon bidra til å normalisere og avstigmatisere mennesker med psykiske lidelser. Her støtter vi fullt ut de medvirkende sin intensjon. Det er mange i vårt samfunn som villig vekk omtaler mennesker med alvorlige psykiske vansker, men få genuine stemmer som snakker på egne vegne. Dette fører lett til en fremmedgjøring av psykiske lidelser og av det menneskelige i en slik lidelse. Dette ønsker vi i Kirkens Sosialtjeneste å motvirke.

For det andre er det slik at alle de tre medvirkende har samtykkekompetanse, det vil si at de selv har rett til å bestemme hva de vil delta på eller ikke. Det er også gjort faglige vurderinger ved Bergfløtt Behandlingssenter som tilsier at dette er forsvarlig. De medvirkende har til enhver tid også kunnet trekke seg fra prosjektet. De har fått oppfølging gjennom hele perioden og vil få det så lenge serien går og videre i etterkant av fremvisningen.

Grundige vurderinger i forkant
Ellers er det selvfølgelig slik at når filmskapere trekkes inn i en av våre institusjoner skjer det ikke uten at det foretas grundige vurderinger av formål, opplegg, samarbeidsform og personene som involveres. Dette har også skjedd her. Medieoperatørene har opptrådt med varsomhet og respekt, og sammen med alle de involverte har de skapt en dokumentar som berører og gir kunnskap om et tema som det i dag er lite åpenhet rundt.

Takk, igjen til alle medvirkende. Vi er stolte av hva dere har fått til!

Helmuth M. Liessem
Generalsekretær
Oppdatert