Gå til innholdet

Det skjer endringer i ledergruppen ved hovedkontoret i CRUX. Her er en kort orientering om fremdriften for nye ansettelser.

Generalsekretær Helmuth M. Liessem
Assisterende generalsekretær
I midten av januar sluttet Kåre Dag Mangersnes i stillingen som assisterende generalsekretær. Den ble utlyst, i tillegg til at rekrutteringsselskapet Amrop Delphi jobbet i andre kanaler. I disse dager gjennomføres intervjurunde med de siste tre kandidatene.

- Vi har fått 22 søknader i tillegg til et 20 talls kandidater som rekrutteringsbyrået har funnet fram til. Halvparten av disse er intervjuet av byrået, 8 kandidater er gått videre til intervju med undertegnede og på de tre gjenværende kandidatene er styreleder også med på intervjuene. Vi sikter oss mot en endelig avgjørelse for ansettelse i løpet av februar måned. Det betyr at vi håper ny assisterende generalsekretær er på plass i stillingen i løpet av juni måned, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

Seksjonsleder for CRUX helse og oppvekst

Seksjonssjef i CRUX helse og oppvekst, Nora Blaasvær, sa opp sin stilling rett før jul. Hun vil være i stillingen ut mars måned. Et rekrutteringsselskap har jobbet med å finne erstatter siden oppsigelsen kom, og i neste uke blir stillingen også lyst ut.

- I tiden fra 1. april og fram ny seksjonsleder er på plass, vil jeg overta en del av funksjonene for oppfølging av enhets- og virksomhetsledere, sier generalsekretær Liessem. I tillegg styrker vi økonomiavdelingen i denne perioden slik at Øyvind Hov får frigjort tid til å følge opp konkrete saker knyttet til oppvekst-delen av seksjonen. Asbjørn Sagstad og Anders Spiten-Mathisen vil også få oppdrag her, sier Liessem.

- Endringsarbeidet i CRUX oppvekst er i godt gjenge, og de viktigste strukturene og føringene vil være på plass innen 1. april, slik jeg vurderer det. Samtidig er det slik at hovedkontoret må prioritere hvilke prosjekter vi tar på oss dette semesteret, og noen målsettinger for områder som politisk påvirkningsarbeid, lobbyvirksomhet, veksttiltak og kvalitetsutvikling gjennom iCRUX må vi utsette eller senke farten på i denne perioden, sier han.

HR-rådgiver
Det har vært et behov og ønske om å få inn HR-kompetanse på hovedkontoret. Det opprettes nå en ny stilling som HR-rådgiver i stiftelsen.

- Vi velger å vente til midten av mars med å lyse ut denne stillingen, slik at ny assisterende generalsekretær kan få mulighet til å ta del i denne ansettelsesprosessen. Det er ønskelig etter som HR-rådgiver vil være i staben til assisterende generalsekretær poengterer Liessem.
Oppdatert